Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna står för ordning och reda och en ansvarsfull ekonomi. Ökade satsningar på skolresultaten. Ny vindbruksplan där ökad hänsyn måste tas till närliggande bostäder, djur och miljö. En fortsatt äldreomsorg i toppklass. Flera poliser samt öppen polisstation för att stävja brottslighet. Sänk skatten på energi och drivmedel för att värna landsbygd och invånarna.

Våra viktigaste lokala förslag

öppen polisstation och tillgängliga poliser

Vi vill se en öppen och bemannad polisstation med stor polisnärvaro i Mönsterås. Vi vet att droghandeln är stor i Mönsterås och med det följer en otrygghet i samhället och även en ökad brottslighet. Inbrott och vandalisering ska aldrig bli normalt i vår kommun. Vi har människor som framför sina fordon drog och alkoholpåverkade och nu får det vara nog. Tryggheten måste öka.

Uppdaterad vindbruksplan

Vår nuvarande vindbruksplan är gammal och tekniken har utvecklats mycket sedan dess. Dagens vindindustrier är nästan dubbelt så höga och deras påverkan på närområdet är betydligt större. Vi måste ta fram en aktuell vindbruksplan och ökad hänsyn måste tas till närboende, djur och miljö. Vi vill ha ett stort utökat minsta avstånd till närboende.

Eleverna är vår framtid

Vi vill att skolan ska fokusera på kunskapsinhämtning och trygghet. Fokus ska ligga på undervisning. Vi Moderater vill att lärarna får mandat att skapa en studiero på lektionerna. En kurator behövs på alla skolor i större utsträckning och vi Moderater vill se till att eleverna får större tillgång till samtal. Fler elever måste uppnå gymnasiebehörighet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi har samma åsikt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett fortsatt borgerligt styre med starkare inslag av moderat politik. Ett moderat kommunalråd är en framtidsdröm.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är beredda att prata med alla, det är sakpolitiken som är det viktiga för oss

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi bör satsa på kärnkraften i första hand.

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det bör finnas valfrihet i skolan och där ska även kött/fisk ingå.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För allas säkerhet måste man kunna språket för dialog och kommunikation samt för delegering och dokumentation som förs.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Givetvis måste man ha valfrihet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Mönsteråss val:

 • Anställa en kurator på varje kommunal skola
 • Utöka belysningen på gång- och cykelvägarna
 • Öka resurserna till elever med särskilda behov