Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Mellerud

Varför ska väljarna rösta på er?

Väljarna ska rösta på Moderaterna i Mellerud om man vill ha ett parti som i alla lägen prioriterar kärnverksamheterna; vård, skola och omsorg. Vi kommer även sträva efter ordning och reda i ekonomin, och aldrig någonsin slösa med skattebetalarnas pengar. Därtill har vi arbetat fram politik för bättre trygghet och integration.

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning, reda och ansvar för kommunens ekonomi.

Att kommunen har god ekonomi med ordning och reda är en förutsättning för att i nästa steg kunna göra angelägna satsningar inom de viktigaste områdena, vård, skola och omsorg.

Satsningar på kärnverksamheterna - vård, skola och omsorg.

Kommunens kärnuppdrag kretsar kring vård, skola och omsorg. För Moderaterna i Mellerud kommer dessa verksamheter komma först alla lägen. Skattebetalarnas pengar ska användas där de behövs som mest, och det är till våra barn och äldre.

Skärpt integration

En förutsättning för att bli en del av Sverige är att man lär sig språket, utbildar sig och gör allt man kan för att komma i arbete. Gör man inte detta hamnar man i ett slags utanförskap som är destruktivt, både för individen i fråga men också för samhället och kommunen i stort. Försörjer man inte sig själv så försörjs man av skattebetalarna, och detta är pengar som ska gå till barn och äldre.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Svårt att säga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mellerud behöver ett moderat kommunalråd, så vi styr helst ensamma. Men om vi inte får 50% av rösterna, får förhandlingar med sakpolitik i centrum avgöra vilka vi samarbetar med. Vi kan tänka oss samarbeta med alla, och det som nu krävs är förändring på riktigt. Det som ligger närmast tills hands är samarbete med borgerliga partier, samt med Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänka oss samarbeta med alla partier i kommunfullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Mellerud

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Odlingsbar jordbruksmark har inget värde i sig självt, utan bara när jorden brukas. Har vi mark som inte används är det självklart att marken ska bebyggas. För att Mellerud ska få inflyttning och tillväxt krävs attraktiva bostäder, det är en självklarhet för Moderaterna i Mellerud.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att heltidsaktivera personer som uppbär kommunala bidrag är en självklarhet för oss, och något vi kommer driva hårt. Dels är det principiellt rättvist att man arbetar och bidrar, om man lever på Melleruds skattemedel - Dels är det givetvis väldigt bra för personen i fråga som får arbetsträning och språkinlärning, bland annat.

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill inte se kommunsammanslagningar i Dalsland.

Samarbetet med Bengtsfors om äldreomsorg och socialtjänst ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De stora förändringarna vi gjort tillsammans med Bengtsfors i denna fråga börjar nu landa och komma på plats. Mycket tyder redan nu på att det fungerar väldigt väl, och att det kommer bli ännu bättre. Det är absolut inte läge för ytterligare organisationsförändringar. Vi behöver mer samarbete, inte mindre.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är ett mycket kostnadsdrivande förslag, som skulle innebära att vi behöver skära i andra verksamheter.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser inte att det är något som behövs, i nuläget.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta är ett jättebra förslag som vi kommer kämpa för efter valet. Vi vill dessutom dra det ännu längre och implementera det i samtliga av kommunens verksamheter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte kommunen som ska bygga i första hand. Kommunen använder skattebetalarnas pengar, och dem ska vi alltid vara varsamma med. Först och främst menar vi att det handlar om att underlätta för näringslivet att bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Möjligheten för våra invånare att välja välfärdsaktör fritt är jätteviktig. Det finns ingenting som säger att kommunen alltid har bäst äldreboenden eller hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det beror på vad man menar med ''stor tillgång''. Vi tycker att det är en självklarhet att det satsas på laddstolpar vid kommunal nybyggnation.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Under de senaste tio åren har Mellerud tagit emot oerhört många flyktingar, och det belastar givetvis våra verksamheter, inte minst skolan. Vi har dessutom mycket människor i arbetslöshet, och många som lever på bidrag. Därför vore det bra för Mellerud om vi fick färre flyktingar, och därmed chans att arbeta med de utmaningar vi redan har.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: I och med att inget av skolan i Mellerud bedrivs privat svarar vi ''lite mer''. Vi vill se mer privata inslag, men då är det stegvisa förändringar och försiktighet som krävs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kärnverksamheterna ska alltid prioriteras. Kultur är enligt oss inte en kommunal kärnverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig I Mellerud har vi bland de högsta skatterna i Sverige, och vi vill givetvis att vi ska ha en av de lägsta skatterna i Sverige. Det är oerhört viktigt för Melleruds attraktivitet, men dessutom en viktig principiell fråga- varje arbetande invånare har rätt att behålla mer av sina egna pengar. Detta behöver så klart ske stegvis, utan att skära i i kärnverksamheterna - och förmodligen på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Melleruds val:

 • Bygga en ny förskola i Åsebro
 • Inrätta trygghetsvakter som ronderar i samhället
 • Utöka belysningen längs gång- och cykelvägar

Så svarar M: Svårt att välja bland föreliggande förslag. Men trygghet och skola är givetvis viktigast.