Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ludvika

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning och reda på ekonomin

En bra ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla en kommun. Moderaterna har varit en del av majoriteten sedan 2019 och sedan dess har vi levererat budgeterat överskottet på 2 %. Det finns saker kvar att jobba med men vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att ha kontroll på intäkter och utgifter.

Valfrihet

Under senaste mandatperioden har Ludvika fått möjlighet till valfrihet inom skola/förskola vilket är bra. Inom äldreomsorgen saknas fortfarande möjligheten att välja utförare inom så väl särskilda boenden och inom hemtjänsten, vilket vi kommer jobba aktivt för under nästkommande mandatperiod.

Bostäder

Tillväxten hos företagen inom kommunen är fantastisk och de behöver nyanställa kommande åren, 800 nya jobb är det beräknat. För att möjliggöra denna expansion behövs arbetskraft och dessa behöver möjlighet att bo i närområdet. Moderaterna jobbar för att Ludvika kommun skall kunna erbjuda tomter för villabebyggelse, bostadsrätter och hyreslägenheter i attraktiva lägen för att möjliggöra tillväxten

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Eleven och kvaliteten är i centrum för vår skolpolitik. Vi vill satsa på behörig personal för bästa möjliga utbildning. Vi vill även titta på att bygga en ny större skola i Grangärdebygden (Sunnansjö).

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har idag ett särskilt boende med hemtjänst i Fredriksberg. Många väljer att bo kvar i hemmet med hemtjänst och det är där vi skall satsa i dagsläget.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inget emot köttfria skoldagar men upp till verksamhets att prioritera i dialog med eleverna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I mesta möjliga mån.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Arbetsmiljö för det som jobbar inom äldreomsorgen är viktigare än kortare arbetstid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Viktigt att personal och brukare kan kommunicera med varandra för bästa möjliga omsorg.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I Ludvika har vi en stor allmännytta och den behöver inte bli större. I dagsläget finns billigare lägenheter lediga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ludvika saknar idag alternativ till den kommunala äldreomsorgen. Vi förespråkar alternativ så det blir valfrihet även för de i behov av omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall möjliggöra för privata aktörer att sätta upp laddstolpar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Idag har vi privata aktörer på både grundskola (F-6) och gymnasieskola vilket innebär en bra mix av kommunal och privat. Vi skulle gärna se att ett alternativ till den kommunala 7-9 också etablerar sig i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: 22.07 är skattesatsen idag i Ludvika kommun. När vi har ordning i reda i ekonomin och vi kan klara överskottsmålet kommande år så ser vi gärna att kommunalskatten sänks. Vi skall inte beskatta befolkningen mer än vad som behövs för att bedriva kommunal service.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Ludvikas val:

 • Bygga en ny idrottshall
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Planlägga mer tomtmark för bostäder