Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill göra ett bra Ljusdal bättre. Vi behöver ta tag i styrsel och budget och framförallt skolan.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler invånare

Kommunen måste öka antalet invånare för att öka skatteunderlaget samt underlaget för privata tjänster som handel, restauranger med flera.

Fler jobb

Fler invånare kräver i sin tur fler jobb. Fler människor som arbetar och skattar i kommunen. Det kräver i sin tur fler företag som växer och nyanställer samt fler nya företagsetableringar. Grunden för det är ett bättre företagsklimat än det nuvarande. Kommunen behöver också en Näringslivsstrateg. Samarbete mellan skola och näringsliv är nödvändigt för att säkerställa kompetensen hos företagen.

Levande landsbygd och livliga orter.

För att kommunen skall överleva på sikt måste hela kommunen leva och utvecklas. Handels behöver utvecklas, som Centrum med Resecentrum, idrott, föreningsliv och kultur. Vargstammen minskas och vindkraften pausas. Besöksnäring, naturturism och fiske drivs på. Laddstolpar, glesbygdsbutiker, mackar , vägbidrag och bussar anpassas till glesbygd. Kommunanställda kan delvis får arbeta hemifrån.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Egentligen inte, men vi har varit före riks på borttagning av reduktionsplikten mycket längre. Det börjar bli ohållbart att bo på landsbygden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill givetvis att vi ska sitta i styrande position, i nån sorts allians eftersom vi förmodligen inte klår S.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Denna fråga måste genomlysas och lärare måste bli mer involverade så svaren blir så bra som möjligt innan politikerna tar beslut. Vi ska helt klart ha fler än ett högstadium.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt att även den unga generationen kan få bra förutsättningar att bli kvar på orten. Vi är för att göra en genomlysning av det och se vart det leder.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ansvaret för verksamhet och ekonomi ska kunna påverkas av de anställda som utför tjänsterna

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med det privata näringslivet

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om kostnader sänks och kvaliteten behålls är det bra

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ska användas vid stora viktiga frågor

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För de behövandes trygghet

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi ska värna om det fria skolvalet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hyresmarknaden ska avgöra

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ökar människors valfrihet och utsätter offentlig verksamhet för konkurrens

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bör drivas av privata verksamheter i samarbete med kommunen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Öka valfriheten inom skolan

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är en viktig del av samhället

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunens verksamheter måste effektiviseras och vi måste få mer service till samma eller lägre kostnad

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Ljusdals val:

 • Anställa en näringslivsstrateg
 • Avskaffa delade turer inom omsorgsyrken
 • Öka anslagen till skolan