Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi har lösningarna som leder till en långsiktigt hållbar kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Lag och ordning

På kommunal nivå måste vi göra allt vi kan för att komma åt de individer som bränner bilar, slår sönder rutor samt upprepade gånger brutit sig in i skolorna och förstört. Vi vill satsa på kameror på strategiska ställen i kommunen så att det blir lättare att identifiera dessa personer.

Uppväxt villkor för barn och unga

Vi har många barn och unga i kommunen som inte får rätt förutsättningar för att få en bra uppväxt. Därför vill vi ytterligare utveckla samarbetet mellan socialtjänst och förskola/skola, så att vi tidigt upptäcker och kan åtgärda brister som gör att barnen far illa. Genom tidiga och samlade insatser skapar vi bättre förutsättningar för att barnen ska kunna ha en trygg uppväxt där de kommer till sko

Stabil ekonomi

För oss är det viktigt att få fortsätta det påbörjade arbetet med att ställa om kommunens ekonomi så att vi jobbar smartare till en mindre peng för att förbereda oss för de stora investeringar kommunen står inför de kommande åren. I och med att kommunen vuxit behöver vi också bygga ut ex skola och omsorg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill sitta med i en stabil majoritet som styr kommunen framåt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte för ögonblicket.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I Lilla Edet ska man känna sig trygg när man rör sig i offentliga miljöer och vi vill dessutom få stopp på skadegörelse och inbrott. Därför vill vi ha fler kameror för att ge polisen bättre förutsättningar att få tag på de individer som förstör för alla andra.

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det viktigaste för att få en bra högstadieskola i kommunen är inte var den ligger utan hur den fungerar. Så länge elevunderlaget inte är tillräckligt stort för att bära sina kostnader samt kunna erbjuda lärartjänster som är attraktiva kan vi inte försvara att ha två högstadier. 2018 skrev samtliga partier i KF under en långsiktig skolpolitisköverenskommelse och den följer vi.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi står för valfrihet och anser att det är upp till var och en om man vill äta kött eller inte.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De kommunala bolagen ska jobba med kommunens grunduppdrag och inte konkurrera med privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om man behöver gå ner i tid för att orka med sitt arbete är det ett arbetsmiljöproblem som behöver lösas. Vi anser att tid och resurser i stället behöver läggas på att motverka dessa problem.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar är endast rådgivande och tar en hel del kommunala resurser. Vi anser i stället att man bör satsa mer på medborgardialoger tidigt i politiska kommunfrågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att personalen och brukarna kan göra sig förstådda med varandra. Nivån på språktestet ska sättas på riksnivå så att vi får en gemensam standard.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte subventionera byggande utan ska ge goda förutsättningar för privata aktörer att bygga. Detta ska göras genom att kommunen har aktuella fördjupade översiktsplaner där man har planerat för bostäder i kommunens alla delar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är kvalitén på verksamheten som ska avgöra, inte vem som driver den.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En plan för infrastruktur med laddstolpar ska tas fram under 2023. Denna plan ska ligga till grund för att privata aktörer ska kunna uppföra laddstationerna. Det är inte kommunen som ska bygga och driva dem.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som land måste vi klara av att integrera de flyktingar vi tar emot och staten behöver ta ett helhetsgrepp i frågan. Sverige behöver just nu begränsa antalet vi tar emot men detta är ingen kommunal fråga. Kommunen kan inte själv bestämma hur många vi ska ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: För oss handlar inte frågan om i vilken form skolan drivs utan om kvalitén på verksamheten. Omfattningen av privata skolor ska avgöras av efterfrågan och behov.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Frågan är för allmänt ställd så den är mycket svårt att ta ställning till. Vi tycker att det ska finnas en definierad plan för vilket kulturutbud kommunen ska lägga resurser på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Kommunens ekonomi behöver långsiktigt bli starkare innan vi sänker skatten. På sikt vill vi göra en välgrundad sänkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Lilla Edets val:

 • Bygga ut kommunens förskolor
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor