Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är stolta över vår stad, vårt fina geografiska läge, vårt närings- och föreningsliv. Som opposition har vi bidragit till att göra Lidköping bättre. Men med ett större väljarstöd kan vi göra ännu mer för att lyfta vår kommun för våra invånare. Lidköping behöver ett nytt, piggt och alert styre som orkar driva förändring.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostäder i hela Lidköping.

För Lidköpingsmoderaterna är bostäder en av de viktigare frågorna inför valet 2022. Ska Lidköpings kommun växa behövs det fler bostäder, därför behöver ambitionen om bostadsbebyggelse höjas till 400 bostäder per år. Samtidigt behöver bebyggelse ske i kommunens alla hörn från centrala stan, i minde orter samt på landsbygden.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Lidköping behöver ett nytt styre. Vi är beredda att att samarbeta med de partier som vill utveckla Lidköping i samma riktning som vi.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ska Lidköpings kommun växa behövs det fler bostäder, därför behöver ambitionen om bostadsbebyggelse höjas till 400 bostäder per år. Samtidigt behöver bebyggelse ske i kommunens alla hörn från centrala stan, i minde orter samt på landsbygden.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra grönområden är viktiga och ska som huvudregel värnas. I de fall skogsområden måste påverkas av byggnation, ska de ersättas med nya stadsnära grönområden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inget emot att elever väljer köttfri kost, men det ska vara utifrån ett eget personligt val, inte tvång.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder än idag, men inte genom att som kommun finansiera en viss typ av boende. Kommunens roll handlar om att göra det enkelt för de som vill bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt med mångfald och valfrihet, också inom vård och äldreomsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är jätteviktigt med förbättrade möjligheter att ladda elbilar. Men det är inte kommunens ansvar att bygga dem. Kommunen ska vara smidig i att ge bygglov och annan service till företag och andra som vill investera i laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Hur många elever som går i privata eller kommunala skolor ska avgöras av föräldrarnas och elevernas val, inte av politiker.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Sätta upp övervakningskameror på offentliga platser