Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är det parti i Laholm som har högst trovärdighet att prioritera rätt frågor så att inte prestige, bypolitik eller symbolfrågor präglar det politiska styret. Vi värnar kärnverksamheten och är kommuninvånarnas företrädare gentemot den kommunala organisationen och inte tvärtom som andra partier.

Våra viktigaste lokala förslag

Breda och långsiktiga överenskommelser

De närmaste åren kommer antalet barn i förskole- och skolålder öka, antalet invånare äldre än 80 år ökar. Samtidigt visar prognoserna att antalet personer i yrkesverksam ålder inte ökar särskilt mycket. För att möta denna utmaning måste vi politiska partier i Laholm bli bättre på att samarbeta. Vi kan inte låta särintressen och prestige hindra oss från viktiga beslut om framtiden.

Stärk arbetslinjen

Genom en stram hållning kring ekonomiskt bistånd och ett starkt företagarklimat skapar vi en tydlig arbetslinje i Laholm. Målsättningen ska vara att Laholm har Sveriges lägsta kostnad för försörjningsstöd och Hallands bästa företagarklimat.

Trygghet i skolan och samhället

Trygga elever lär sig mer. Därför ska det råda ordning och reda i skolan. Det är lärare, elever och föräldrars ansvar. Trygghet i skolan och stöd till utåtagerande elever ska helst hanteras med tidiga insatser i samverkan med socialtjänst och elevhälsa. Men i lägen där det inte varit tillräckligt måste också aktivt trygghetsskapande åtgärder prioriteras i mellan- och högstadiet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Riksorganisationen vill invänta ett nationellt regelverk om förbud mot tiggeri. Vi tycker att kommunerna ska kunna kunna avgöra detta själv redan nu. I övrigt så har partiets utveckling av politiken nationellt även fått genomslag lokalt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idag har vi en stomme av gamla Allianspartier med stöd av två andra partier. Det känner vi oss inte låsta av, men ytterst så styr mandatfördelningen denna fråga efter valet. För att möta framtidens krav måste vi politiska partier i Laholm bli bättre på att samarbeta, men valresultatet får avgöra det.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte egentligen. Vi prioriterar att få igenom vår valplattform.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi anser generellt att kommunen ska ha vetorätt i frågor som rör kommunen. Ytterst beror detta på vilka konsekvenser det blir för Laholmarna.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Nuvarande åtgärder för att minska skadegörelse och brottslighet har inte gett önskvärd effekt.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att höja avgiften på viktiga saker som vatten, el och drivmedel för att minska konsumtion går bara ut över de resurssvaga. Sverige är rikt på vatten, det måste till tekniska lösningar på detta och inte straffbeskattningar.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bygg hellre ny gymnasieskola och låt högstadiet flytta in i Osbecksgymnasiet lokaler. Vi vill få fram ett förslag över vad det skulle kosta att iordningställa Campus till en välfungerande högstadieskola. En högstadieskola centralt i Laholm måste vi ha. Det är dock inte självklart att den ska förläggas till samma plats som idag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I dag har de som arbetar heltid 37 timmars arbetsvecka och man har mer semester som kommunanställd än vad tex industriarbetare har. Att ytterligare minska arbetstiden när det kommer vara brist på personal att rekrytera i framtiden motverkar syftet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ja absolut. Hur ska man annars klara utbildningar, följa anvisningar om medicinska eller rehabiliterande åtgärder?

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Generellt finns redan system genom bostadsbidrag och bostadstillägg. Bostadsbolag, även kommunala, måste drivas på marknadens villkor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns principiella skäl till att man ska kunna välja sin skola eller äldreomsorg och att det inte är vi politiker som ska göra det. När det gäller äldreboende så slipper dessutom kommunen skuldsätta sig för att bygga stora dyra byggnader.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska underlätta för de företag och privatpersoner som vill göra detta själva. Men marknaden får reglera detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Med en stor reservation för kriget i Ukraina. Generellt är flyktingpolitiken statens domän och vi anser det fel att staten skickar konsekvenserna av sina beslut till kommunerna. Men Ukrainas sak är vår och vårt parti vill prioritera detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi vill att elever och föräldrar ska ha stor valfrihet. Så för oss är det som prioriteras. Då är driftsformen inte viktig för oss, vi tror inte kommunal drift garanterar bättre kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kärnverksamheten: skola, vård, omsorg, socialtjänst och infrastruktur måste prioriteras. Utifrån exempelvis äldreomsorgens ekonomiska situation kan vi inte öka anslagen till kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det kanske kommer en dag när Laholm är landets mest kostnadseffektiva kommun som bara prioriterar kärnverksamheten och då kan komma att behöva höja kommunalskatten. Men vi är inte där ännu. Vi ser det som orealistiskt att sänka skatten med de utmaningar som vi ser framför oss.

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Laholms val:

 • Lägga mer resurser på ledarskapsutveckling för rektorerna
 • Tillföra mer resurser till antimobbningsarbete
 • Utöka med personal till rasterna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Laholms val:

 • Bygga ett nytt äldreboende vid kusten
 • Underlätta för lokala företag att sälja varor och tjänster till kommunen
 • Utöka kontrollerna mot bidragsfusk