Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ställer alltid tydligaste kraven på effektivitet och ändamålsenlighet för skattebetalarnas pengar.

Våra viktigaste lokala förslag

Tydliga krav på verksamheterna och den kommunala ekonomin

Kommunens medborgare har höga krav på många olika verksamheter. Det kräver en ledning som ställer tydliga krav på verksamheter och ekonomi utifrån effektivitet och ändamålsenlighet.

Havsmiljön

Av det marina liv som fanns för några decennier sedan återstår en spillra idag. Vi vill sätta allt fokus på havet med restaurering av livsmiljöer, minskade utsläpp och utplantering. Satsningen inkluderar en levande skärgård.

stadsutvecklingen

Vi vill lyfta fram kulturen i stadsutvecklingen med nytt stadsbibliotek och kulturcentrum i den gamla stadskärnan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ingår bara i styren som tar stort ansvar för verksamheter och ekonomi.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Se ovan

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi vill säkerställa en fortsatt utveckling med fler bostäder, företag och arbetstillfällen. Det är detta som skapar välfärd.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Egentligen är detta ingen fråga för att ”tycka” i. Vi vill att miljöprövningen utgår från att angränsande havsområden redan är svårt miljöförstörda.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skagerackbanan ska finansieras privat med ev statliga garantier.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte realistiskt närmaste åren. Vi har precis infört heltidsresan.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns möjlighet att göra omröstningar idag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt för patientsäkerheten.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inte råkat på detta som en frågeställning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen har inte möjlighet att subventionera boende för personer som inte har särskilt biståndsbeslut.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Så är det idag i vår kommun och det är bra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser inte det som en uppgift för kommunen - detta måste lösas av marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kungälv har inte de bästa förutsättningarna pga bostadsmarknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det bygger ju på efterfrågan och inte vad vi som politiker anser.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi anser att kommunen har för hög skatt. Tyvärr lånades det för mycket förra perioden så skattesänkningar ligger längre fram.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Kungälvs val:

 • Bygga nytt kulturcentrum med stadsbibliotek i gamla stadskärnan
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor