Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna vill utveckla Kramfors kommun, både stad och landsbygd. Vill vill förenkla för företagare som skapar arbetstillfällen och satsa våra resurser på skola och omsorg i första hand.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänka skatten

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för familjer. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte. Det handlar om att prioritera. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler.

Öka attraktiviteten för företagsetableringar

Förutsägbarhet, långsiktighet och tydlighet är tre nycklar till ett starkare företagsklimat. De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Kramfors framstå som det mest attraktiva alternativet.

Satsa på skolan och studiero.

Alla skolor i Kramfors ska befrias från onödig politisk detaljstyrning och ha rätt att själva ansvara för sin ekonomi, sin personal, profil och sina studieresultat. Det skapar också goda möjligheter, inte minst för mindre skolor på landsbygden runt om i vår kommun att kunna utvecklas och få styra över sin egen framtid. Ordning och reda samt studiero i alla klassrum.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alla partier som kan ställa sig bakom utveckling och våra moderata idéer är välkomna att samverka med oss. Vi är samlingspartiet i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, inte av de idag representerade partierna i kommunfullmäktige i Kramfors.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Den skolorganisation som idag finns i Kramfors ser vi Moderater inte någon anledning att förminska.

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta har moderaterna påtalat under flera år, behov av fritidsgårdar i Kramfors kommun! Dessa skall även samverka med fältassistenter som behövs inom kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi tror inte att politiken skall bestämma vad ungarna i skolan ska äta. Sen förordar vi alltid lokala upphandlingar och närproducerade livsmedel prioriterat före ekologiskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har i en motion förordat att Kramfors skall utreda om vi bidrar till osund konkurrens, den motionen fick avslag av sittande majoritet, (S) och (V) tyvärr.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Karriärvägar, bra lönenivå och en god arbetsmiljö som ger ett hållbart arbetsliv är viktiga faktorer som först måste se över, att tro att om bara man arbetar 6 timmar per dag så orkar man, är nog en allt förenklad bild på arbetslivet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi Moderater förordar medborgarnas påverkans möjligheter på prioriteringar inom exempelvis budget för fritidsaktiviteter som viktigare, att känna att man kan påverka hur resurser fördelas, men visst dyker det upp någon fråga som påverkar kommunen i stort så kan vi räkna oss en folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att man kan kommunicera med den man ska hjälpa är oerhört viktigt. En säkerhet för både den anställde och den som behöver stöd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I vår kommun är kanske inte hyresnivån det stor problemet, det är brist på attraktiva boende i attraktiva vattennära lägen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vem som är huvudman för en skola eller ett äldreboende är inte problemet som vi ser det. Skolor eller äldreboenden av dålig kvalitet ska stängas, oavsett vem som driver dessa.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som en del av infrastrukturen i kommunen ska laddstolpar finnas. Kommunens primära uppdrag är att se till att vår egen bilpark som behöver ladda kan göra det, i andra hand bör laddstolpar för anställda med elbilar byggas. Sen kan kommunen överväga att även bygga publika.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Eftersom bostadsmarknaden och arbetsmarknaden ser olika ut i olika kommuner så måste detta naturligtvis tas i beaktning när människor skall etablera sig men också kunna integrera sig. Kommunen bör få stor möjlighet att påverka hur många flyktingar man kan ta mot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det är inte politiken sak att bestämma nivån på andelen friskolor som vi ser på saken, vi Moderater välkomnar privata alternativ men som vi många gånger sagt, huvudman för skolan är underordnad kvaliteten på skolan, det är det viktigaste!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi förordar inte en minskning på kulturanslagen i Kramfors kommun, dock inte en ökning heller. Kommer vi till ett läge där vi måste prioritera med skattemedel och kärnverksamheter så skall kultur för barn och unga fredas medans eventuella neddragningar får göras på vuxna kulturkonsumenter, främst genom högre självfinansierande. Men där är vi inte nu.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det totala skattetrycket i Kramfors är alldeles för högt, vi förordar en skattesänkning under kommande mandatperiod med ca 1 kr. I etapper.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Kramforss val:

 • Anställa en företagslots
 • Förstärka resurserna till elevhälsan i kommunens skolor
 • Lägga mer resurser på vård och omsorg