Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna värnar om att Dina skattepengar ska gå till kommunens kärnverksamhet som är skola, vård- och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt en bra fritidsverksamhet för att få en trygg och säker kommun framför allt för kommunens barn och ungdomar. Vem som driver en verksamhet är inte det viktigaste utan snarare att det är hög kvalité och kontroll av verksamheten.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla ska vara behöriga till Gymnasieskolan

Förutsättningen för att alla ska kunna ansluta sig till "arbetslinjen" och få en bredare grund för sitt yrkesval är att vara behörig till Gymnasiestudier. Detta kan vi åstadkomma genom ett bra förebyggande arbete med våra barn från förskolestadiet och framåt genom högstadiet. Med kompetenta lärare som får stöd av hela samhället på alla skolans nivåer kan vi klara detta.

Utveckla en hållbar och förebyggande Vård och Omsorg

Medborgarens upplevelse samt kunskap om sin egen situation ska sättas i fokus. Förenkla och förändra biståndshandläggning. Riktade aktivitetsinsatser för barn, unga och äldre. Socialtjänstens insatser ska utföras i nära dialog med medborgaren.

Ytterligare öka antalet arbetstillfällen

Genom att skapa bättre förutsättningar för Näringslivet på olika sätt ska vi öka antalet arbetstillfällen. Detta gör vi genom en öka effektiviteten och snabb upp handläggning tillsammans med ett bra bemötande från kommunen. Lagar och regler ska tolkas med en positiv grundsyn på människors individuella kunskaper, färdigheter och förmåga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte uppenbart

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en majoritet med den traditionelle tidigare Alliansen. Om inte detta lyckas efter valet är en fortsatt koalition med S fullt möjlig.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet i övrigt inget partin som inte delar vår värdegrund.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Arbete pågår för att nå hållbarhet inom detta område

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Beslut är redan tagit om detta. Minskning från 41 till 35.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I den mån behovet finns och integritetsaspekten kan tillgodoses kan det vara en bra lösning

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ej aktuellt i Klippan

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Allsidig kost är viktigt

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sannolikt en mycket kostsam åtgärd som ej är genomförbar

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Fortfarande i dagens Sverige är det så att vår äldre befolkning har inte vanan att lyssna på personer som inte talar en tydlig Svenska. Det gäller även utpräglade dialekter

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Klippan bör ha en koncentration på Villor och bostadsrätter i första hand. Kommunen ska inte finansiera hyreslägenheter och konkurrera med den privata marknaden

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Klippan har redan ett äldreboende i privat drift samt LOV-utförare när det gäller serviceinsatser inom Hemtjänsten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Av samma skäl som att kommuner inte driver drivmedelsmackar, dvs det är marknadens sak att sköta. Däremot ska kommunen kunna erbjuda mark för att privata entreprenörer ska kunna etablera laddstolpar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Klippan har tagit ett stort ansvar i denna fråga och fortsätter att göra så. Genom ett balanserat mottagnade av antalet flyktingar kan vi erbjuda bostäder, utbildning och arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag ett antal privata skolenheter som alternativ till den kommunala skolan som vi anser räcker

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Klippan har idag ett bra kulturutbud.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Med en balanserad befolkningsutveckling hinner vi möta behovet av skolor och insatser inom äldreomsorgen i form av boende och hemtjänst. Detta innebär att vi ska hushålla med de skatter vi får in så att vi kan hålla samma skattesats så långt det är möjligt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Klippans val:

 • Bygga ut idrottshallarna i Klippan och Östra Ljungby
 • Förbättra servicen till kommunens företagare
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta