Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Kil

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror oss ha den bästa politiken för Kils innevånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Skolan ska vara en trygg och tillitsfull arbetsmiljö både för elever och skolpersonal. Alla elever ska ha rätt till stöd för att uppnå fullständiga betyg.

Kommunikation

Profilera Kil som en spårbunden trafiknod med tyngdpunkt på persontrafik

Strategisk markpolitik

I kommunens planering avsätta, bevaka och genomföra strategiska markförvärv för att möta framtida behov av bostadsbyggande och verksamhetsmark för industri och näringsliv. Möjliggöra för företag att enkelt och snabbt etablera sig i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Kil

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Etablera attraktiva industriområden efter Rv61 och E45 samt nordost om Stenåsen, (Epadalen-Sätterberga), för att tillvarata befintlig infrastruktur.

400 bostäder ska byggas runt Nedre Fryken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sjönära, naturskönt och närhet till rekreation och tätorten. Utformningen av bostadsområdena ska utgå från ett "bytänk" och anpassas till områdets beskaffenhet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns redan valmöjligheter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser inte att vi har någond direkt konkurerande verksamhet i bolagsform, förutom där vi erbjuder personer som står långt ifrån arbetslivet en meningsfull sysselsättning för att på så sätt komma tillbaka till arbetslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den kommunala ekonomin möjligör inte detta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nej.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra kunder ska kunna förstå och kommunicera med vår personal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens fastighetsbolag bygger i den takt som ekonomin tillåter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bra med valfrihet inom omsorgen under kontrollerade former.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Publika laddplatser ska skapas av marknaden. Kommunen ansvarar för laddstolpar för personal och hyresgäster.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska i möjligaste mån ta ansvar för tilldelningen från migrationsverket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Frågan är inte aktuell i Kils kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Kil har hoppat över denna fråga