Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Om man vill bo i en trygg och säker kommun, vill ha bibehållen valfrihet i skola och omsorg utan skattehöjningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet

Förebyggande insatser för att få bort ungdomsbrottslighet och kringvandrande ungdomsgäng. Fler kameror och förbättrad belysning.

Förbättra företagsklimatet

Ge näringslivet snabb, effektiv och korrekt behandling vid kontakter med kommunen. Effektivisera tillsynsverksamheten.

Stärkt arbetslinje

Den som har arbetsförmåga skall när den behöver försörjningsstöd bidra med motprestation i förhållande till bidraget. Kommunens arbetsmarknadsavdelning skall genom personliga möten med den sökande för att inventera arbetsförmågan och innevarande kompetens.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderat majoritet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V MP

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För det första är det inget guldhus. Detaljplanen finns och marken är anvisad till byggherre.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Alla som har arbetsförmåga ska bidra med det den kan.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är redan beslutat. Det kommer att bli en utvärdering för att se om öppningen blir varaktig.

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det mesta av läkemedelsrester som passerat kroppen hamnar i avloppet. Därför borde det vara den mest effektiva platsen för rening. Det finns kanske inga bra reningsmetoder just nu, men när det kommer måste vi vara beredda.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har redan nu svårt att bemanna äldreomsorgen, med det här förslaget behöver man anställa 25% fler. Det blir en massiv ökning av lönekostnad som måst omprioriteras inom eller från någon verksamhet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är inte annat än rimligt att den som behöver hemtjänst eller omsorg både kan förstå och göra sig förstådd med personalen

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns statliga bidrag för att bygga lite billigare, kommunen ska inte finansiera boende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen kan vara med och skapa förutsättningar för anläggning av laddstolpar, privata aktörer ska driva dom.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska ta emot vår andel, alternativt måste staten ta hela det ekonomiska ansvaret.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska finnas valfrihet hela veckan, kött är en bra proteinkälla.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det kommer kosta stora resurser för något som bara är rådgivande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har bara en privat skola idag, lite mer valfrihet skadar inte.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har en rimlig nivå

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Katrineholms val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Prioritera extra läsning och läsförståelse i kommunens skolor

Så svarar M: Tryggheten.