Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna Jokkmokk vill få ordning på hela Jokkmokk, vill sluta upp med centraliseringsivern och är det främsta partiet när det gäller att värna byarna. En uppvärdering av företagande och entreprenörskap står högt på agendan eftersom företagens framgång är basen för vår välfärd. Kärnverksamheten sätter vi först, måste stärkas och framförallt ser vi nödvändigheten att satsa på arbetsmiljön.

Våra viktigaste lokala förslag

Företagande och skattekraft

Jokkmokks ödesfråga är ett näringsliv som generar och bevarar arbetstillfällen för att fylla på den kommunala skattekassan som ligger till grund för vår välfärd. En mångsidig mix av näringar genererar och bevarar arbetstillfällen i och utanför kommungränsen. Samarbeten med andra kommuner och regionen är förutsättning för en strategi som gynnar vår kommun och hela arbetsmarknadsområdet.

Kärnverksamhet i hela kommunen

Kärnverksamhetens grenar har prioritet framför tillsättning av kommunikatörer och kommunstrateger. Valet stor mellan fler tjänstemän i organisationen eller personalen på golvet. Äldreomsorg i mindre enheter i alla kommunens tätorter ger livskvalitet och trygghet. Barnomsorgens flexibilitet behöver höjas och bantningen av läromedlen i grundskolan skall stoppas. Fokus bör ligga på kommunsamverkan.

En öppen och ansvarstagande kommun

I vår kommun skall vi inte köra över våra kommuninvånare. Tvärtom vill vi satsa på tansparens, medborgardialoger och en modell för ansvarsuppföljning. Tjänsteorganisationen skall, precis som ordet antyder, tjäna befolkningen och inte sig själv. Vi vill syna förvaltningens överskådlighet, användarvänlighet i digitala tjänster såsom myndighetsutövningens ärenden. Vi vill få ordning på Jokkmokk!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Moderaterna Jokkmokk och MUF Jokkmokk arbetar tillsammans aktivt inom partiet och i övrigt för att en större del av vinsterna som genereras via vattenkraften skall återbäras till kommunen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna är ett samlingsparti. Vi har under åren ingått ett valtekniskt samarbete med Framtid Jokkmokk, Samernas Väl och Miljöpartiet. Vi är öppna för överenskommelser över blockgränserna med alla.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S och V - fast öppen för förhandling i sakfrågor.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen skall inte blanda sig i processen, utan det är statens ansvar. Motsättningar är rättssystemets uppgift att behandla.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det öppnar för valfrihet i barnomsorgen och ökar flexibiliteten.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen skall inte bedriva kommersiell verksamhet som direkt konkurrerar med det privata näringslivet. Undantag finns i lagen om vissa kommunala befogenheter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I möjligaste mån skall det finnas alternativ att välja emellan. Att utesluter någon typ av livsmedel under vissa dagar ser vi inte som en eftersträvansvärt åtgärd. Det är mycket viktagare att handla lokalt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Arbetstidsförkortning är i dagsläge inget vi kan stödja, eftersom det redan råder en oerhörd personalbrist. Vi vill istället förbättra arbetsmiljön, personalens inflytande på sin arbetssituation samt schemaläggning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att jobba med människor förutsätter att kunna kommunicera.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Eftersom skollagen reglerar redan detta och ställer krav på öppenhet som innebär att alla elever ska tas emot i mån av plats, ser vi inte nödvändigheten att införa tvingande regler för en specifik elevgrupp.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Den kommunala allmännyttan har lagstadgad rätt att bygga vilken kategori av bostäder de än önskar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Lagen om valfrihet skall antas i Jokkmokks Kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte en kommunal uppgift att bygga eller driva ladd-stationer eller bensinstationer. Däremot kan kommunen agera förmedlare och hjälper till att förmedla kontakter för att etableringar kan bli verklighet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen tar i dagsläget emot kvotflyktingar och det tycker vi motsvarar ett hanterbart antal personer i behov av skydd för att säkerställa en kvalitativ hög grad av samhällsintroduktion och integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Med all respekt för frågan anser vi dock att den är en aning märkvärdig.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Målsättning är att vi arbetar för att minska kommunalskatten, men vi är realister.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Jokkmokks val:

 • Bygga trygghetsboenden i hela kommunen
 • Lägga mer pengar på läromedel i skolan
 • Välja närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden