Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett pålitligt borgerligt parti. Vi vill samarbeta med alla som vill driva frågor som vi också driver. Den viktigaste frågan är gängbrottsligheten, den ökande kriminaliteten som kryper ner till de mindre städerna och orterna och välfärdsbrotten. Allt det där stjäl pengar från vård, skola och omsorg. Energipolitiken måste vara realistisk bygg fler kärnkraftsverk. Satsa på försvaret

Våra viktigaste lokala förslag

Integration och arbetslöshet

Sverige och Hylte har tagit emot fler flyktingar än många andra länder och kommuner. En ödesfråga är att få alla nya svenskar i arbete. Om vi inte lyckas med det hotas hela integrationen och välfärden. i Hylte har vi en etniskt betonad arbetslöshet dvs arbetslösheten är mycket större bland invandrargrupper än de födda i Sverige detta beror på flera orsaker bl a bristande svenskkunskaper.

Omsorgen

Vi vill bygga fler äldreboenden särskilt s k särskilda boenden vidare vill vi att omsorgspersonalen enbart skall vårda och andra skall städa, det gäller även omsorg i hemmet. Vi vill utreda den sk Samordningsenhetens uppgifter - som nu är är den igång endast under kontorstid vill att den sk vara igång dygnet runt, som Omsorgen är

Brottslighet

Även en liten kommun har sin del av brottslighet. Polisens" inlandsgrupp" tror vi mycket på. Men lagändringar måste ske oxh straffen skärpas, som det nu är är det alldeles för lätt för utländska profesionella stöldligor att rensa lador och uthus på allt stöldbegärligt. Hela södra Sverige ligger öppet för kriminalitet

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att vårt parti tar över i kommun, region och Sverige tillsammans med de andra partier som stödjer våra frågor

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänstern

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Resurser måste tas från de andra skolorna i kommunen för att Rydö skola skall fungera. Varför skall barnen i Hylte, Kinnared och Unnaryd t ex få mindre resurser för att Rydö skola skall fortsätta. Vi vill satsa på barnen inte byggnaderne

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det blir en oerhört kostsam ombyggnad pga de material som finns i byggnaden idag. Först måste man sanera. Vidare: kulturen i Hylte är ”småskalig” och väl inte sådan som gör sig på stora scener. Satsa på folklig kultur

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar är fega politikers ”lösning” när de inte vill fatta impopulära beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att behärska svenska är en patientsäkerhetsfråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hylteborna skall väl också få valfrihet i viktiga frågor som kommuninvånare har i alla andra kommuner i Halland

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kvotflyktingar skall fortsättningsvis tas emot men annars har kommunen uppfyllt med råge sitt mått av flyktingmottagandet. Mottagandet är inte det stora problemet utan det som kommer senare med integrationen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hyltes val:

 • Lägga mer resurser på att få utlandsfödda i arbete
 • Renovera äldreboendet Malmagården
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor