Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hultsfred

Varför ska väljarna rösta på er?

Våran Politik Vi har ett tydligt löfte till svenska folket: Moderaterna kommer att ta tag i Sverige! Vi har en långsiktig plan för hur Sverige ska fortsätta vara ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. Och vi har genomarbetade förslag för en rivstart direkt efter valet.

Våra viktigaste lokala förslag

Jobb och företagande.

Hultsfreds kommun ska ha ett företagsvänligt näringslivsklimat. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och miljoner i skattemedel tillförs från Hultsfreds företag varje år. Miljoner som finansierar skola, vård, omsorg. För att Hultsfred ska kunna bli en ännu bättre kommun att leva och bo i är vi starkt beroende av de företag och de företagsamma människor som lägger grunden för vår välfärd

Lag och ordning

Ökad trygghet i både tätorter och glesbygd där närvaron av polis bör förstärkas mot idag. Hårdare straff som avskräcker och inte gör det lönsamt att vara kriminell. Tjejer, kvinnor, äldre, ja alla ska kunna känna sig trygga dag som kväll i vår kommun.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun ska präglas av kvalitet, valfrihet och mångfald.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är noga med att vindkraftsetableringar ska göras med stor omtanke om de som påverkas lokalt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Moderater i Hultsfreds kommun vill se ett borgligt styre i kommunen efter valet. Vi hittar gärna lösningar över partigränser och tycker att enskilda individers förslag är viktiga att lyssna på oavsett vilken partitillhörighet individen har.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi lyssnar och samarbetar gärna med de som har bra idéer och förslag.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hultsfred

Elever ska slussas till skolor med vikande underlag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Nödvändig kommunal service ska finnas på alla orter i kommunen. Exempel: skolor med hög kvalitet.

Kommunen ska säga ja till vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Infrastruktur, energi och kommunikationer som ger individen möjligheter. Exempel: Tillgång till energi, genom vindkraft på rätt platser.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen har sin grund i skola, vård och omsorg och sköter det bra i de flesta fall men även inom dessa områden skulle konkurrens säkert bidra till högre kvalitet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigare att vi tänker på HUR och VAR vi hämtar vår mat till skolan än att vi ska kräva köttfria dagar i skolan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har redan idag problem med bemanningen i äldreomsorgen, kortare arbetsdagar skulle förstärka det problemet. Vi bör istället förbättra förutsättningarna ytterligare för de som gör detta viktiga arbete än genom kortare arbetsdagar

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar kan ha ett syfte där kommunen ska fatta ett beslut som berör många invånare. Det finns dock en risk att röstdeltagandet blir för lågt och att resultatet av folkomröstningen inte blir så vägledande som det var tänkt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Grundläggande kunskaper i svenska språket är nödvändigt för att man ska kunna utföra ett arbete där man behöver kommunicera. Att tala svenska i Sverige underlättar inte enbart när man är på jobbet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det tillhör inte kommunens kärnuppgifter att finansiera bostäder. Att kommunen däremot hjälper till med allt kring etableringar vid byggande är däremot bra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet är bra för kvalitet och pris och det ska naturligtvis finnas även inom äldreboende och hemtjänst. Låt individen välja.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska underlätta vid etableringar från de aktörer som är intresserade av detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hultsfreds kommun har tagit ett stort ansvar i flyktingfrågorna fram tills idag. Nu måste vi se till att vi underlättar integrationen av de flyktingar som bosatt sig hos oss. Att ta emot flera skulle minska de möjligheterna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Valfrihet bidrar till högre kvalitet. Låt vårdnadshavare/individ välja vilken skola de vill gå i.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är viktigt men en kommun måste prioritera var man lägger sina pengar och finns det inte pengar till skola, vård och omsorg så måste något område få mindre med pengar. Kommunpolitiker får aldrig glömma att det är medborgarnas skattepengar man beslutar om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Om vi sänker skatten skulle det ge tydliga signaler för de som funderar på att flytta hit och jobba.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hultsfreds val:

 • Behålla samtliga skolor i kommunen
 • Erbjuda personalen kompetensutveckling för att möta pensionsavgångar