Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är samlingspartiet som kan prata med alla och verka för breda lösningar. Vi ser till att: • att ekonomin är i balans • att kvalitén är hög i skola och omsorg • att det finns goda kommunikationer • att vi erbjuder ett företagsvänligt klimat • att säkerställa goda möjligheter för fortsatt bostadsbyggande och förutsättningar för hela vår kommun att växa och utvecklas.

Våra viktigaste lokala förslag

Det goda samhället genom hela livet

Verka aktivt för att all service som medborgarna behöver, kommunal såväl som privat ska finnas i kommunen. Vi ska inte behöva åka till grannkommunen för att hitta det vi söker. - att möjliggöra för olika privata näringsidkare att etablera sig. - att någon form av trygghetsboende byggs - att brukare inom hemtjänsten ska ha ett lägre maxantal olika hemtjänstkontakter - ett nytt demensboende byggs

Skolan

Vi vill fortsätta att satsa på skolorna i hela kommunen och nu är det tid att bygga ut förskolan i Ludvigsborg och en ny på Statena. Även skolorna i centralorten, som Älvdalskolan, behöver byggas till och om för att klara det växande elevantalet. En modern, energismart och trygg centralt belägen högstadieskola för årskurs 7-9 behöver byggas för att ge alla elever förutsättningar för framtiden.

Byggnation

Som tidigare har nämnts skall det byggas ett demensboende och en ny skola. En Allhall skall byggas i Ludvigsborg för att ge skolan och byborna möjlighet till fysisk aktivitet. Nya bostäder och nya tomter både för villor och radhus i centralorten eller i byar som Osbyholm och Ludvigsborg måste färdigställas. Viktigt med mark till förtag som vill etablera sig och att dessa får hjälp.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Målet är att det är Moderaterna som styr och då tillsammans med andra parter som har samma grundsyn som vad vi har.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan prata med alla och verkar för breda lösningar.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Hörby har hoppat över denna fråga