Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna driver en ansvarsfull och kostnadseffektiv politik med fokus på den kommunala kärnverksamheten, tillväxt, god service till företag och medborgare. Hög kvalitet i skola och vård. Moderaterna anser att alla ska vara med och bidra till samhället efter förmåga, bidrag kräver motprestation.

Våra viktigaste lokala förslag

God kvalitet i skola, vård och omsorg

Kommunen ska leverera god kvalitet inom kärnverksamheterna oavsett driftsform.

Ansvar och ordning i ekonomin

Resurser till det viktigaste först. Kloka och ansvarsfulla prioriteringar med fokus på alla medborgare och företag i hela kommunen, såväl tätorter som landsbygd.

Ja till utbyggnad av stambanan Hässleholm - Lund, nej till höghastighetsprojekt

Vi vill bygga ut Hässleholm - Lund till fyrspårsjärnväg, huvudsakligen utmed befintlig stambana. Vi säger nej till ny järnväg i orörd mark för att undvika ingrepp i lantbruk och natur samt undvika att skapa nya barriärer i landskapet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill vill självklart helst ha majoritet för borgerlig politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi pratar med alla.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Naturen kan vara tillgänglig utan så många naturreservat. Moderaterna vill värna äganderätten och möjligheten att driva företag på landsbygden. Ett ansvarsfullt jord- och skogsbruk bidrar till arbetstillfällen och hållbarhet på landsbygden.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hässleholm är en landsbygdskommun, många tar bilen in till stan för att handla eller uträtta ärenden och vill då kunna ta bilen.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Höghastighetsjärnväg är ett mycket kostsamt förslag som kommer att skapa barriärer i landskapet. Moderaterna vill istället bygga ut befintlig stambana och satsa på den lokala och regionala pendlingen som de flesta människor använder dagligen.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Trygghetskameror är bra om de kan bidra till ökad trygghet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver odlingsbar mark. Bebyggd mark går inte att återskapa till odlingsmark, därför är det viktigt att tänka efter före och bevara odlingsmarken. Dock behöver alltid en avvägning ske utifrån vilka byggprojekt det gäller och den sammanlagda samhällsnyttan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är inte ett förslag som bör drivas politiskt. Maten ska vara god och näringsrik, det är viktigast. Gärna närproducerad.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är svårt att rekrytera inom äldreomsorgen. Att se över arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för personalen är nödvändigt. Vi vill inte införa sex timmars arbetsdag generellt. Viss arbetstidsförkortning eller löneökning kan vara aktuellt för vissa yrkesgrupper under specifika förutsättningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att personalen förstår de äldre och de äldre förstår personalen. Ett språktest kan vara bra men personlig lämplighet och kompetens är allra viktigast. Om ett språktest ska användas är det viktigt att det sker med förstånd och att det ges möjlighet att förbättra språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En varierad bebyggelse i hela kommunen är viktigt, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Vi ser gärna att privata entreprenörer bygger.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Positivt med privat företagsamhet. Inom vård och omsorg är det viktigt att kvaliteten är hög, oberoende av huvudman.Kvaliteten är viktigast och att de äldre får bra vård och omsorg som de har inflytande över. Administrationen bör minska, tiden ska läggas hos de äldre.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att kunna ta emot och integrera de flyktingar som kommer till vår kommun på ett bra sätt, då behöver antalet vara rimligt. Det är viktigt att snabbt få människor i arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Hässleholm har en bra mix av privat drivna och kommunalt drivna skolor. Det ökar elevers och föräldrars valfrihet vilket är positivt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är den kommunala kärnverksamheten som är allra viktigast. Kultur är trevligt och bra men först och främst måste resurserna gå till det som är kommunens kärnverksamhet, skola, vård och omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Medborgarna ska ha större inflytande över sina pengar, det får de om mindre går till skatt. Skattepengar ska användas ansvarsfullt och inte slösas bort. Prioritera kärnverksamhet och minska byråkrati.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hässleholms val:

 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar