Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi älskar Haninge. Vi ser möjligheterna i förorten som växte upp mellan trädgårdsmästerier och tvätterier, som nu håller på att bli en stad. Vi ser möjligheterna i platsen och i de som bor här. Det vi är bra på är att omvandla möjligheter till verklighet. Vi tror på människors vilja och att själva kunna forma sina liv men vi ställer också krav på att människor tar ett eget ansvar.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetspaket

Haninge har flest anmälda rån- och skadegörelsebrott bland Stockholms kranskommuner. Fler ordningsvakter, trygghetskameror och fältpersonal. Skapa trygga gångstråk, utöka belysningen och inför nolltolerans mot skadegörelse och klotter.

Nystar för Haninge skolor

Haninge har blivit utsedd till Sveriges sämsta skolkommun 2021 och hamnar i botten för lärartäthet, andelen behöriga lärare och resurser till skolan. Därför behöver vi gemensamma ordningsregler, skolakut för stökiga elever, höjd elevpeng, polisanmäl alla brott i skolan och koppla en socialsekreterare till varje skola.

Arbete före bidrag

Haninge har tredje högsta kostnaden för försörjningsstöd i regionen. Arbetslinjen måste gälla i Haninge därför vill vi införa aktivitetskrav och obligatoriska hembesök. Anpassa utbildningar till det lokala näringslivet och ta krafttag mot bidragsfusket.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är stor skillnad mellan lokal- och rikspolitik och vi kan ha avvikande uppfattning i vissa enskilda frågor men i de stora frågorna delar vi uppfattning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill styra med andra borgerliga partier som tex KD och L men alla partier utom S kan utgöra underlag till styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Driftsformen är inte avgörande för oss Moderater det är kvalitén som ska styra. Vi är positiva till att det finns en F-9 skola i varje kommundel men elevunderlaget måste styra utbudet.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ingen människa ska behöva komma till Sverige och tigga för sitt uppehälle. Vi behöver komma till rätta med exploatering av fattiga människor från andra EU-länder och det här är ett sätt.

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kvinnojourerna bedriver ett ovärderligt arbete för utsatta kvinnor och barn. De utgör ett fantastiskt komplement till en stelbent kommunal verksamhet. Kvinnojourerna behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna skydda kvinnor och barn från psykiskt- och fysiskt våld samt hedersförtryck i hemmet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla villkoren på arbetsmarknaden inte kommunens politiker.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Äldres trygghet och rätt till god omsorg måste alltid gå först. Att kunna förstå och göra sig förstådd är grundläggande för en värdig äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill skapa en kommun som är så attraktiv att människor inte efterfrågar billiga bostäder med lägre kvalité. Vi vill skapa hållbara och trivsamma bostadsområden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har en viktig uppgift i att stimulera och underlätta för etablering av laddstolpar. Kommunen måste till skillnad från tidigare ställa krav på laddstolpar vid nybyggnation.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla skolor, oavsett driftsform, ska ha samma spelregler. Det innebär att ansvaret för nyanlända elever bör vara delat mellan alla skolor.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sverige ska vara ett öppet land med ett ordnad mottagande av flyktingar men först måste vi få en fungerande integrationspolitik med drivkrafter till arbete och friheten att kunna utforma sitt eget liv.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För oss Moderater är kvalitén på äldreomsorgen det viktigaste, inte driftsformen. Äldre måste själva få välja vilket äldreboende de vill bo på och vem som kommer hem till dem.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Elever och föräldrars önskemål ska styra utbudet av skolor. Vi Moderater är positiva till att fler fristående skolor etableras i Haninge.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: För oss Moderater är det viktigt att de skattepengar kommunen lägger på kultur ska komma barn, unga och personer med olika funktionsvariationer till del. Så är det inte idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det finns ingen anledning att Haningeborna ska betala högre skatt än andra kommuner i länet. Kommunen kan bli mycket bättre på att förvalta skattebetalarnas pengar och leverera hög kvalité.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Haninges val:

 • Inrätta en "jourskola" dit stökiga elever kan flyttas
 • Planera för byggnation av villor och radhus hellre än flerfamiljshus
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser

Så svarar M: Studiero i klassrummen är avgörande för eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det gäller inte bara i otrygga områden. Utökade trygghetskameror är en viktig del i Moderaternas trygghetspolitik. Våra otrygga områden domineras av hyresrätter och vi är övertygade om att de som äger sitt boende också tar hand om sitt område därför vill vi komplettera med fler villor och radhus.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Haninges val:

 • Bygga ut gatubelysningen på mindre vägar
 • Lägga mer resurser på att få stillasittande barn att bli fysiskt aktiva
 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förhindra bidragsfusk

Så svarar M: Det försvinner miljoner av skattebetalarnas pengar i felaktiga utbetalningar av bidrag. Det är inte acceptabelt. Utökad belysning är en viktig del i Moderaternas trygghetspolitik. Forskning visar att ökad fysisk aktivitet och bättre skolresultat går hand i hand.