Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en god ekonomisk strategi för Hammarö. Vilket är mycket viktigt eftersom kommunen nu hanterar mycket stora investeringar. Vi har byggt och bygger förskolor och skolor. Därför behöver kommunen en ansvarsfull ekonomisk styrning för en hållbar ekonomi på lång sikt. Vår politik tar sikte på alla på Hammarö.

Våra viktigaste lokala förslag

Återställning av skattehöjningn. Ökat samarbete med Karlstad. Upphandla tjänster

Att skattehöjningen återställs under de tre kommande åren till tidigare nivå, vi vill sänka skatten med 50 öre per år. Utökat samarbete med Karlstads-kommun i syfte att minska kostnaderna för kommunerna. Upphandla gemensamma tjänster med Karlstad för att minska kommunernas kostnader.

Hammarö kommun ska växa med omsorg

Tillväxt ska ske för att möta ökade kostnader bl.a. för att möta de stora investeringar som nu pågår i kommunen. Att stoppa inflyttning till kommunen som vissa andra partier på Hammarö anser, innebär en stagnation. Vi menar att kommunen ska växa men vi ska växa med omsorg.

Utveckling av kvalitet i skola och omsorg.

Fortsatt nybyggnation av skolor och förskolor. Vi vill bygga ett nytt trygghetsboende. Ett friskare Hammarö för alla möjliggörs genom olika idrottsanläggningar och platser såsom Kilenegården. m.m.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är stor skillnad mellan kommunernas pragmatiska politik och rikspolitiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart med Moderaterna i spetsen tillsamman med KD och L. Möjligen ingår ytterligare ett parti i vår majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kantpartierna.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är av största vikt för våra barn och ungdomar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Frågan ska beslutas på lokal nivå.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig AB i kommuner är ok men de ska inte konkurrera med det privata näringslivet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Den kommunala ekonomin har inte resurser för att genomföra ett sådant förslag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har utsedda politiker som ska sköta detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Av hänsyn och respekt för de äldre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är en självklarhet för oss.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Med god kvalitet och rimliga vinstuttag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta ska hanteras av privata entreprenörer. Jämförbart med bensin stationer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Alla kommuner ska bidra med vad de kan anse sig kunna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har inga privata skolor på Hammarö. Vi anser att det är kvalitetshöjande med Konkurrens.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har en god utvecklad kulturell verksamhet på Hammarö.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi vill.återställa skattehöjningen på tre kommande åren.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hammarös val:

 • Erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Utveckla familjecentralen
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre centralt i Hammarö