Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Moderaterna innebär att varje skattekrona används på bästa sätt och gynnar kommunens invånare när vi tar ansvar för Halmstads framtid, ibland genom obekväma beslut.

Våra viktigaste lokala förslag

Profilering av kommunala grundskolor

Vi är ett parti som förespråkar valfrihet inom skolan, oavsett om man väljer fristående eller kommunala skolor. Vi vill införa ett aktivt skolval och ge våra grundskolor möjlighet att profilera sig, till exempel inom naturvetenskap, vilket kommer skapa rörlighet bland elever, tillgodose olika elevers egna intressen, minska segregationen och bredda utbudet.

Flexiblare detaljplaner

Ett av de största tillväxthindren för Halmstads näringsliv är bristen på detaljplaner som kan tillgodose förändrade behov i näringslivet. Vi vill att nya detaljplaner ska vara flexibla och skapa möjligheter för många olika sorts verksamheter. Då kan fastigheter snabbt byta användningsområde när marknadens behov förändras, vilket skapar goda möjligheter för vårt snabbt växande näringsliv.

Trygg vård och omsorg

Vi står för valfrihet och att den enskilde ska själv kunna välja vilket stöd den behöver ha och hur detta ska tillhandahållas. Det är viktigt att det finns olika alternativ och utförare. Det ska finnas bostäder för olika behov så att alla ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Satsningarna på Västkustbanan vill vi ska prioriteras, nya järnvägsspår till hamnen och ny uppställningsbangård. Detta skulle vara mycket bra för miljöarbetet i Halmstad.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna vill fortsätta styra kommunen på det utvecklingsorienterade och ansvarsfulla vis som vi har gjort under senaste åren och som har gjort att vi idag har en mycket attraktiv kommun. Vi kommer att arbeta för att finna en bred och stabil majoritet tillsammans med de partier som önskar att utveckla staden i samma riktning som vi gör.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

MP och V

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett centralt hotell med bra konferensmöjligheter är bra för Halmstad city.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En bro behövs för att avlasta nuvarande överfarter. En bro är billigaste lösningen för att få till en överfart och är mest ansvarsfull utifrån var skattemedlen görs mest nytta.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Örjans vall är gammal och kommunen behöver en modern fotbollsarena. Läget är attraktivt och kan bli trevliga lägenheter nära city.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I största möjligaste mån ska det odlas på bra produktiv jordbruksmark då vi behöver stärka vår självförsörjningsgrad. I enstaka fall kommer vi behöva bygga på jordbruksmark för att få en sammanhängande samhällsservice.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla ska kunna agera efter fritt val även inom bostadsmarknaden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Politikerna är folkvalda för att ta beslut. Folkomröstningar som kan riva upp tagna beslut skapar en mycket otrygg marknad för näringslivet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla jobb är enklare om man kan språket.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens ansvar är att lösa infrastrukturen så att det levereras el till laddstolparna, sedan kan olika aktörer sköta om laddplatserna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver se till att de som kommit till Sverige får jobb och egna bostäder innan vi tar emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Den kommunala skolan behöver utmanas för att låta kvaliteten ligga kvar på samma höga nivå.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är viktigt för kommunens invånare inom många områden, framförallt den mentala delen. Det gör att det alltid ska satsas på kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skatten ska sänkas när det är möjligt och det ekonomiska läget tillåter.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Halmstads val:

 • Stationera fler socialarbetare på Andersberg
 • Utöka resurserna till vuxenutbildning
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Halmstads val:

 • Bygga fler billiga hyreslägenheter
 • Lägga mer resurser på utveckling av stadskärnan
 • Profilera kommunala grundskolor med olika specialinriktningar