Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hällefors

Varför ska väljarna rösta på er?

Utvecklingen går åt fel håll i vår kommun. Vi vill öka tryggheten, minska bidragsberoendet, möjliggöra så fler kommer ut i arbete. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i kommunen. Bygglov och att bygga ut sjönära ska bli enklare. I skolan ska elever ha studiero, trygghet och lärande. Äldreomsorgen ska vara trygg och av god kvalité. Nytt styre som kan prioritera rätt behövs.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska bidragsberoendet, barnfattigdom och den höga arbetslösheten

Arbete och sysselsättning är en förutsättning för att hela kommunen ska kunna utvecklas och leva. Att ställa krav är att bry sig. Arbetslinjen ska råda för de som kan arbeta, med krav på sysselsättning. Utöka arbetsmarknadsenheten så fler personer kommer vidare till egen försörjning.

Vi vill öka tryggheten för våra kommuninvånare

Genom ökad polisnärvaro samt upprättande av trygghetskameror på strategiska platser, och införande av trygghetsvärdar, tror vi att vi kan öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun.

Skola och barnomsorg ska präglas av studiero, trygghet och lärande

Skolan ska präglas av studiero, trygghet och lärande, med fokus på det bästa för individen när det kommer till kunskapsmål, utbildningskvalité och skolmiljö. Både elever och personal ska känna sig trygga i och kring skolan. RHS ska finnas kvar i Grythyttan, och den utbildningen ska värnas och utvecklas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med Moderaterna i majoritet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Klimatsmarta men också hållbara alternativ ska väljas så långt det är möjligt ekonomiskt.

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte ha egna köttdjur, det är ingen kommunal kärnverksamhet. Däremot att i större utsträckning handla råvaror närodlat och närproducerat i större utsträckning vore önskvärt.

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Föreningslivet är otroligt viktigt och vi har idag i kommunen kommunala bidrag som föreningar kan söka, tex bidrag till aktiviteter, bidrag till offentligt arrange­­mang, bidrag till mindre investeringar, bidrag till evenemang och bidrag till all­männa samlings­lokaler.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet. Däremot behöver vi hantera de kommunala bolag vi har men i symbios med näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att jobba sex timmar och få betalt för åtta, det är tilltalande så klart. Men det är inte möjligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det skulle kosta enorma summor. Samhället står inför en enorm utmaning med en allt större del äldre befolkning och färre yrkesverksamma, vilket gör att det inte går.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunala folkomröstningar är kostsamma och används inte så mycket. Därför ska man enbart använda det verktyget om det gäller större folkligt engagemang gällande frågor av vikt, som påverkar oss lång tid, som tillexempel bygge av en simhall.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bristande språkkunskaper hos personal är ett allvarligt problem. Det är ett hot mot patientsäkerheten, och riskerar leda till att folk till exempel får fel medicinering. Personalen ska ha de språkkunskaper som krävs för att både förstå och göra sig förstådd. Det gör våra äldre tryggare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Goda villkor för hushåll att både hyra och äga sin bostad är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Regelförenklingar behöver genomföras så att fler bostäder kan byggas snabbare, på fler platser. På lång sikt är det dock billigare att äga sin bostad än att hyra densamma.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet är viktigt. Driftform är inte det absolut viktigaste, kvalitén ska vara det avgörande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns företag som kan hålla i den biten, även om kommunen kan vara möjliggörare att få det på plats.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sveriges kommuner är sedan 2016 skyldiga att ta emot nyanlända, för bosättning genom anvisningslagen. Asylmottagandet i Sverige behöver minska. Minskar asylmottagande i Sverige, är det bra att anvisningslagen tills vidare kvarstår. Att nyanlända fördelas mellan landets kommuner bidrar till att minska boendesegrationen

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi värnar valfrihet. Det ska inte vara driftform som avgör, det ska vara hög kvalité oavsett om det är kommunal skola eller privatskola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur finns och finansieras i offentlig, privat och ideell sektor. En modern kulturpolitik inkluderar alla dessa och arbetar för att de skall kunna utvecklas enskilt och tillsammans.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna accepterar nivå på kommunalskatten detta år, men vill sänka kommunalskatten framledes för att Hällefors ska bli mer attraktivt för arbetskraftsinflyttning, göra det mer lönsamt att arbeta och öka invånarnas frihet genom att få behålla mer pengar i sin plånbok.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Hällefors har hoppat över denna fråga