Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Habo ska liksom Sverige präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje individ får möjlighet att forma sitt eget liv.

Våra viktigaste lokala förslag

Förskola och skola

Vi vill fortsätta prioritera investeringar i skollokaler. Alla elever ska ha en trygg och bra skolmiljö. Att aktivt arbeta med tidiga insatser med att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Att det serveras näringsrik och vällagad skolmat med stort inslag av närproducerade råvaror. Att fortsätta utveckla förskolan så att den även har åk 7-9 och utveckla en träningsskola.

Prioritera förebyggande äldrevård

Stärka äldres rätt till ett gott liv. Utveckla idrottslyftet till att även omfatta äldre. Se över möjligheten till måltidsvönner

näringsliv

Aktivt jobba för att tillskapa industrimark/verksamhetsyta för att etablerade företag ska kunna expandera och att nya företag ska kunna etablera sig. Att det är tydligt med en bortre tidsgräns för handläggning. Att företag ska kunna lämna uppgifter till kommunen genom en och samma portal/en väg in

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst att vi har en borgerlig majoritet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De tjänstemän vi har fyller en viktig uppgift nömligen att ge invånarna service. De levererar vår välfärd

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Värt att kika på om det är ngt för kommunen att satsa på

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det arbetar vi för redan idag. Att hela kommunen har fungerande kollektivtrafik är viktigt då man ska kunna bo och arbeta i hela kommunen

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hör får man se till helheten av vad kostnaden för detta skulle bli och vilka konsekvenser det får på verksamheterna då kommunen inte har en outsinlig källa av pengar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att hålla folkomröstning för sakens skull är slöseri med resurser. Skulle behovet dyka upp då är vi inte främmande för att ha en folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att våra äldre känner sig trygga i den vård och omsorg de får är viktigt. Och språket, att kunna göra dig förstådd och förstå är en del i att känna sig trygg

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta bör regleras på annat sätt, t.ex. genom förändringar i regelverk, skatter som tas på nationell nivå. Att kommunen ska ta av sin ”kassa” som är alla kommuninvånares skatter till att subventionera några känns lite märkligt. Däremot att se till att det finns en bostadsvariation och jobba för att man på riksnivå möjliggör för ex unga, ensamstående, äldre kan 0få” det boende de önskar, där finns

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rätten till självbestämmande är viktigt oavsett ålder och att då kunna välja utförare en del i detta

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte kommunens kärnverksamhet, däremot att möjliggöra för andra aktörer att installera och byggs ut en laddinfrastruktur det är mkt viktigt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Här förhåller vi oss till det som gäller enligt lag och då gör vi det som lagen säger och vi tänker höra det bea

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Habos val:

 • Förbättra servicen till företag i kommunen
 • Förlänga särskolan med årskurserna 7–9
 • Ge personer över 85 år plats på äldreboende utan prövning