Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Grums

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tycker att Grums behöver en nystart. Vi står inför stora utmaningar med ökande underskott i verksamheterna och ett samhälle i en negativ trend. Skolresultat, psykiskt dåligt mående, arbetslöshet, försörjningsstöd är områden där vi i Grums ligger högt i statistiken på ett skrämmande sätt. Vi tror att man kan göra saker på andra sätt, det är dags för skiftesstyre.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola för alla.

Skolan i Grums måste förändras så att alla kan utvecklas, inte bara de med problem. Det ska råda trygghet, arbetsro och fokus på lärande. Pedagoger ska arbeta med undervisning, inte vara socialsekreterare eller väktare. Elevens fokus skall vara på lärande och inte på mobiötelefonen. Vi skulle vilja införa två pedagoger i varje klassrum från åk1-6

Fler Grumsbor ska vara i arbete.

Innevånarnara i Grums behöver i större utsträckning bidra till egen försörjning och delaktighet i samhället. Detta skall vi uppnå genom en effektiv AME- enhet, krav på aktivitet vid försörjningsstöd samt en kommun som sörjer för ett gott företagsklimat som skapar arbetstillfällen.

Införa ett utvecklingsbidrag för föreningar.

Grums är beroende av ett fungerande föreningsliv som håller Grumsborna i en meningsfull fritid. vi vill instifta en bidragspott där föreningar kan delfinansiera utvecklingsåtgärder inom sin verksamhet med fokus på att hålla kostnader nere och möjligheter öppna för fram för allt unga Grumsbor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vårt parti jobbar hårt för människor på landsbygden, det kan hända att vi i Grums jobbar ännu hårdare för människorna utanför "byn".

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi skulle naturligtvis helst ha egen majoritet men det vet vi är en utopi. Vi hoppas bryta Socialdemokraternas egna majoritet så att de åtminstone måste överväga alla inkomna förslag. Bryta deras maktfullkomlighet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi kan tänka oss att styra med de partier som är villiga att göra allt och

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Grums

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att få försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det leder till bra saker både för kommunens ekonomi och individens välbefinnande. Alla mår bra av en meningsfull tillvaro och att finnas i ett sammanhang.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi ska använda oss av det bästa alternativet, konstgjorda och importerade alternativ till kött är inte alltid det bästa valet för miljön

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I de kommunala kärnverksamheterna ska kommunala alternativ helst finnas, vi blir sårbara annars. Allt kan inte ersättas snabbt och enkelt. Verksamheter som ligger utanför kärnverksamheter gynnas av konkurrens. Viktigt att den inte snedvrids.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi behöver alla händer och timmar vi kan få inom vården idag och många år framåt. Att i det skedet införa förkortade arbetstider rimmar dåligt. Vi ska verka för funktionella arbetsplatser där man har den tid man behöver för att utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Ingen ska behöva bli sjuk av att gå till jobbet!

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: vi väljer våra företrädare för att vi anser att de kan göra adekvata val. Folkomröstningar kostar tid och pengar och präglas av "bäst för just mig" - åsikter. Få människor tar sig tiden att sätta sig in i hela bilden. Tyvärr!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Våra äldre i behov av hjälp och vård är viktiga för oss! Deras trygghet går först! Man måste alltid känna att man kan förmedla sig med personen som har sitt liv i deras händer och att de förstår medicinordinationer och liknande. Vi anser därför att det skall vara en viss standard på språkkunskap för att få anställning i kundnära arbeten.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det skall vara ett val som styr din skola, inte kvotering. Att ställa krav på små skolenheter med begränsade möjlighet att ta emot olika grupper av elever är olyckligt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I vår kommun behövs inte fler " billiga lägenget".

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har sedan något år tillbaka en privatdriven vårdcentral och jag tror o princip alla känner ett större förtroende för tillgänhku,

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: När det går att göra kostnadseffektivt och säkert skw det självklsr göras

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har ett ansvar att kunna sätta dessa nya människor i arbete/utbildning, därför måste tilldelningen som idag ske efter en förfrågan från staten/länsstyrelsen. Det är viktigt att vi kan göra ett bra jobb.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Man skulle önska att på sikt sikt att verksamheterna jobbade mer tillsammans mot effektiv verksamhet. Det är inte ägarförhållandet som ät viktigast det är vården

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen ska öppna för samma stöd till den kulturella verksamheten som till idrottsförevningsrarnans

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Moderaterna Grums har hoppat över denna fråga

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Grumss val:

 • Anställa fler specialpedagoger i skolan

Så svarar M: Kunskaperna i kommunen sjunker och med dem måluppfyllelsen far att ta sig vidare till gymnasium