Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

Grästorpsmoderaterna är ett parti som värnar om demokratin och att alla partier ska få vara med i berednings- och beslutsprocessen. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår kommun på bästa sätt för att bli den bästa boendekommunen i Sverige.

Våra viktigaste lokala förslag

Sveriges bästa boendekommun

Vi skapar nya attraktiva bostadsområden i natursköna miljöer och underlättar både för byggnationer och ökad tillgänglighet genom fler cykelvägar mellan tätort och landsbygd. För bättre boendemiljö centralt flyttas den tunga genomfartstrafiken till utkanten av tätorten.

Sveriges bästa uppväxtkommun

Det är för oss en självklarhet att vår skola ska vara bland landets bästa. Och som Sveriges föreningsvänligaste kommun stöttar vi aktivt föreningslivet för att våra barn och ungdomar ska få en så bra och meningsfull fritid som möjligt. Den ringa brottsligheten förebyggs genom aktiv samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och invånare, vilket gör den bland landets lägsta.

Sveriges bästa utvecklingskommun

Grästorps näringsliv ligger bland landets 20 i topp, och ska så förbli genom ett aktivt nära samarbete mellan kommun och näringslivet. Ny detaljplanerad industrimark planeras och närheten till både järnväg och riksvägar gör orten till ett naturligt nav mitt i Västra Götaland.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

De kommunpolitiska frågorna skiljer sig väldigt mycket mot de ärenden som behandlas i riksdagen, men vi stöttar vårt parti i det mesta.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas få hålla i ordförandeskapet och sedan jobbar vi tillsammans med de andra partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, inte av nuvarande ingående partier i Grästorps kommun.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte okontrollerat byggande men kommunen borde få välja ett antal platser där det tillåts byggande i strandnära miljö, framförallt till platser där alla invånare kan komma att ha nytta av det.

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Grästorp behöver ett kommunalt fastighetsbolag för att ha egen rådighet att bygga lägenheter nära stora behov finns, men bara i undantagsfall om ingen privat aktör vill bygga.

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att bygga skyddsrum för 5700 personer är inte ekonomiskt försvarbart. Vi satsar istället på att det ska finnas reservkraft med värme, mat och vatten i flera större kommunala fastigheter där alla invånarna kan samlas om det uppstår behov.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är jättebra att det finns alternativ till kött men ingen ska tvingas till 2 köttfria måltider i veckan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Offentlig verksamhet ska generellt aldrig konkurrera med privata näringsidkare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är ingen hållbar lösning att ha avvikande lösningar för vissa arbetsgrupper då det skapar avundsjuka på arbetsmarknaden. Rätt väg är att istället arbeta med arbetsbelastningen och trivsel på jobbet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar skapar bara missnöje bland de som röstar emot, samt att deltagandet brukar vara väldigt lågt då det har använts, vilket gör att resultatet inte speglar "alla invånares åsikt" i frågan. Vi har val var fjärde år och sköter sig inte partierna så ska de istället väljas bort i nästa val.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att de kan kommunicera med våra äldre vårdtagare på svenska. Dock är det bra med flerspråkig personal då vi även har många äldre invandrade personer att hjälpa.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bra förslag i grunden och framförallt i större städer men det finns problem i mindre kommuner med färre vårdtagare då hela ansvaret hamnar hos kommunen "över en natt" om de går i konkurs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen kan självklart vara med inledningsvis och stötta på flera sätt i planeringsarbetet men det borde vara näringslivet eller andra privata aktörer som driver arbetet, på samma sätt som att vanliga bensinstationer inte drivs av kommuner.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Då det är väldigt ont om lediga lägenheter i kommunen så faller det sig naturligt att vi inte heller kan ta emot så många flyktingar. I övrigt ska vi hjälpa till på samma vis som alla andra kommuner, utifrån de krav som staten ställer på oss.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är samma här som med privata aktörer i hemtjänst. Bra förslag i grunden i större städer men det finns problem i mindre kommuner då hela ansvaret att ta hand om deras elever "över en natt" blir kommunens om de går i konkurs. Samt att det kan bli tomma skollokaler som driver upp kommunalskatten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen lägger idag väldigt mycket pengar på idrottsanläggningar men har nu tagit flera beslut att stärka olika kultursatsningar, ex. Renovering av Konserthuset, byggande av en tema park i Nordstan vilket är bra för att höja de kulturella verksamheterna i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Målet är alltid att sänka skatten men realistiskt för en liten kommun som vill ha en god välfärd, bra fritidssysselsättningar och en välkomnande miljö på offentliga platser är att skatten nog kommer att ligga på nuvarande nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Grästorps val:

 • Bygga fler bostäder i centrala Grästorp
 • Bygga fler cykelvägar
 • Bygga fler äldreboenden