Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror på arbetslinjen, vi tror på behovet av att vara trygg i sin kommun, vi tycker vi bor i en fantastisk kommun där vi som moderater kan göra skillnad. Vi kommer alltid satsa på att göra livet så enkelt som möjligt för medborgare och näringsliv. Fokus kommande 4 år kommer vara skolan och våra unga.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett starkt lokalt näringsliv är en förutsättning för en positiv utveckling

•Ett starkt lokalt näringsliv är en förutsättning för en positiv utveckling i vår kommun. Vi ser landsbygden som en hörnsten för hela kommunen och vill möjliggöra för både fler bostäder och företagande. Hela vår kommun skall utvecklas, inte avvecklas!

Kärnverksamhet förtjänar kärlek

Kommunens kärnverksamhet gör ett otroligt arbete, samtidigt hörs röster om att tid och resurser inte alltid finns. Arbetsmiljön måste bli bättre, då behåller vi vår personal och de mår bättre.

Trygghet – Nu tar vi tag i Götene

Vi har ett paket med åtgärder att sätta in för att stärka vår lokala trygghet, allt från belysning och kameraövervakning till att minska de pengar som idag går till skadegörelse för att ge en morot till att motverka istället. Stärker vi våra föreningar får vi trygghet på köpet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Rikspolitik och kommunpolitik är väsentligt olika typer av politik, vi bor i Götene och vill göra Götene så bra som möjligt så att fler vill bo i Götene.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi tycker det politiska styret föregående period har varit bra, att ha Socialdemokraterna i opposition är alltid bra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Nu är frågan färdig utredd, och det blir ingen bebyggelse, men genom att låta barnen få 0,7ha av denna yta så hade vi haft möjlighet att skapa en fantastisk förskola i en underbar miljö. I det upptagningsområde som förskolan faktiskt har. Nu får vi istället titta på andra lösningar.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har en enorm kust i vårt land, det måste gå att få skapa bebyggelse på en del av dessa platser också.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Övervakningskameror kan användas och vara trygghetsskapande, dock är det bara en liten del av ett stort arbete för att göra en kommun trygg.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi skall vara glada över att ha fått en friskola som satsar på vår kommun, och som våra företagare kämpade för att få till oss.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Där finns mycket att titta på för att få arbeten inom omsorgen mer attraktiva och hållbara, vi tror inte en 6-timmars arbetsdag är det som löser problem. Dock är det bra med idéer kring det hållbara arbetslivet, och alla lösningar skall undersökas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är absolut viktigt med det svenska språket, dock finns där arbetsuppgifter som inte kräver exakt samma kommunikation och då kan ett språktest istället göra att omsorgen blir underbemannade. Arbete är vägen in i vårt samhälle, då måste det gå att få första jobbet också.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall absolut se till att det finns tillgängliga tomter om det privata näringslivet önskar bygga. Kommunen genom sitt bostadsbolag bygger lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Driftformen är inte det viktigaste, det viktigaste är vilken vård och omsorg som ges till våra invånare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall absolut se till att där finns möjlighet att bygga ut för laddstolpar, men det är inte en kommunal verksamhet utan bör ligga på det privata näringslivet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen tar idag emot mindre flyktingar vilket är bra, sen skall kommunen följa de lagar och direktiv som åläggs av riksdagen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi är positiva till friskolor, det viktigaste är innehållet inte vem som står för driften. Genom etableringen av en friskola har vi i Götene idag en gymnasieskola, det hade vi inte haft om kommunen själv stått för drift.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi skall skapa så mycket förutsättningar som möjligt för de föreningar och konstnärer som idag verkar i vår kommun, de ideella föreningarna i vår kommun gör ett enormt jobb och skall stöttas i detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi betalar idag bland de högsta skatterna i Sverige, vi måste hela tiden se till att man då får valuta för pengarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Götenes val:

 • Bygga ett nytt badhus
 • Planlägga fler bostäder utanför Götenes centralort
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor