Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill satsa på ökad trygghet, fler jobb, bättre utbildning, ökad kvalitet i välfärden och fler bostäder. Du ska veta att dina skattepengar går till rätt saker och att vi tar ansvar för kommunens ekonomin.

Våra viktigaste lokala förslag

Inga särskilt utsatta områden till 2025

Vi vill stötta polisen med fler ordningsvakter och trygghetskameror. Vi vill stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng genom att satsa på skolan och socialtjänsten. Tillsammans med näringslivet skapar vi fler jobb så att alla som kan har en egen försörjning. Samtidigt rustar vi upp bostadsområdena och gör det möjligt för fler att äga sin bostad.

20.000 nya jobb till 2026

Alla som kan ska ha ett arbete att gå till. Vi satsar på utbildning så att alla göteborgare kan få ett jobb. Vi möjliggör för företag att investera i Göteborg så att fler arbeten skapas. Tillsammans med akademi och näringsliv gör vi Göteborg till ett centrum för forskning och utveckling. Göteborg ska vara den bästa platsen för att starta och driva företag.

Inget slöseri med göteborgarnas pengar

Det ska vara ordning och reda i ekonomin. Pengarna ska gå till välfärdens kärna (skola, vård och omsorg) och inte till jippon och prestigeprojekt. Vi ska inte vara beroende av skattehöjningar eller lånande pengar för att kunna investera i framtiden. Göteborgarna ska ha full insyn i kommunens verksamhet. Tystnadskultur och otillåten påverkan ska bort.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt mål är att få igenom så mycket moderat politik som möjligt. Vi bedömer att Allianssamarbetet är och har varit ett bra sätt att uppnå det målet. Vi moderater har inga problem med att prata med några andra partier för att nå uppgörelser i enskilda frågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser framför oss att ett välfungerande styre behöver dela samma värdegrund.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Göteborg behöver en ny multiarena för att kunna fortsätta vara en ledande evenemang stad.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver satsa på beprövad teknik och bygga ut kärnkraften där tillstånden redan finns på plats.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att få en levande och attraktiv stad för både boende, besökare och näringsliv behövs det finnas utrymme för olika typer av transportslag.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att fler göteborgare ska få möjligheten att äga sin bostad och vi vill inte satsa skattepengar på att köpa in bostadsrätter.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte ta ekonomiska risker med skattebetalarnas pengar om det finns privata företag som utför tjänsterna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Brist på utbildad och kompetent personal tillsammans med en ansträngd kommunal ekonomi gör att detta förslag drastiskt skulle försämra kvaliteten i välfärden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Folkomröstningar är ett ganska trubbigt verktyg som inte alltid tar hänsyn till alla perspektiv på en fråga utan det finns andra verktyg som är mer lämpade för att fånga medborgarna åsikter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att alla anställda i Göteborgs stad kan kommunicera på ett bra sätt med medborgarna

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om vi ställs inför en stor flyktingkatastrof i vårt närområde så behöver alla skolor vara med och ta ett ansvar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver bygga fler laddstolpar så att fler människor kan köra elbil

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det viktigaste är att skolorna håller en hög kvalitet och att elever och lärare har möjligheten att välja bort dåliga skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: För att öka människors frihet och självbestämmande behöver skattetrycket minska i Sverige.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Göteborgs val:

 • Planera för fler bostadsrätter och villor i utsatta områden
 • Skapa fler jobb i utsatta områden
 • Skapa kommunala specialenheter mot rekrytering till kriminella nätverk

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Sätta upp fler solceller på kommunens tak
 • Utöka kommunens service till lokala företag