Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Gnosjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill fortsätta att utveckla Gnosjö kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

En kommun att trivas och vara aktiv i

Vi vill utveckla Hamnenområdet i Hillerstorp för bostäder Moderaterna ska verka för Allaktivitetshus- en mötesplats för alla generationer i samverkan med näringslivet Moderaterna i Gnosjö kommun vill tillskapa fler lekplatser, motorikbanor och utegym.

Näringsliv

Näringslivet är nerven i Gnosjö kommun, därför vill vi fortsätta att utveckla samarbetet. Moderaterna vill ha byggklar mark och en smidig service till näringslivet. Samarbete skola-näringsliv vill Moderaterna också fortsätta att utveckla. Moderaterna i Gnosjö ska verka för 90 km/h på "pendlingsstråken".

En kommun både för gammal och ung

Moderaterna vill bygga en ny förskola som ersätter "Kluringen" inte minst för att öka integrationen. Vi vill ha fler lekplatser och ännu mer samarbete mellan skolan/näringslivet Moderaterna vill skapa en anpassad utemiljö på våra äldreboenden där man kan uppleva dofter, smaker och känna sig trygg. Vi vill fortsätta erbjuda bra äldreomsorg och hemtjänst där trygghetsboenden är viktiga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Höghastighetståg som vi i länet vill ha då det skulle utveckla hela regionen och södra Sverige i positiv riktning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Moderater vill se ett styre där vi får igenom så mycket Moderat politik som möjligt. Vi pratar med alla partier och kan bekräfta att vi under alla år haft ett bra samarbete med de borgerliga partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Gnosjö

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: i stort sett en "ickefråga" vi flyger max några få gånger/mandatperiod redan idag.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Gnosjö kommun är bland de tryggaste kommunerna i landet enl BRÅ med mycket låg brottslighet så det är inte aktuellt i dagsläget.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har inga sådana bolag i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver tillse att alla har en god arbetsmiljö. Det är inte ett realistiskt förslag varken ekonomiskt eller kompetensmässigt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Moderaterna Gnosjö har hoppat över denna fråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En självklarhet att alla aka bli förstådda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte subventionera hyror med skattemedel, däremot kan vi verka för att olika typer av bostäder finns på marknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vår kommun är för liten för detta i praktiken, underlaget är för litet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Marknaden ska hantera detta, däremot ska vi se till att infrastrukturen är på plast i backen på kommunal mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Gnosjö kommun har en mycket stor andel invånare med annat modersmål än svenska (33%)

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Moderaterna Gnosjö har hoppat över denna fråga

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Här kan mycket göras i samverkan med civilsamhället och så sker.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Gnosjös val:

 • Genomföra insatser i skolan för att få upp betygen
 • Införa en högre bemanning i kommunens äldreomsorg
 • Planlägg nya attraktiva bostadsområden

Så svarar M: Vi vill öka grundbemanningen i äldreomsorgen och därmed minska timvikarier.