Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Gagnef

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill få förtroendet att fortsätta utveckla trygga och expansiva Gagnef kommun. Detta genom att bygga vidare på det arbete som vi startat med om- och tillbyggnader av skolor samt en fortsatt satsning på omsorgen.

Våra viktigaste lokala förslag

Utbyggnad av skolor och förskolor

Gagnef kommun är en kommun som har en stor inflyttning av framför allt barnfamiljer. För att klara detta kommer behövs om- och tillbyggnader av skolbyggnader. Vidare måste ytterligare personal rekryteras till verksamheterna. Att kommunen genom lämpliga åtgärder såsom nya arbetssätt, personalförmåner mm uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av lärarkåren.

Fler bostäder

Enligt BRÅ är Gagnef kommun en av Sverige fem tryggaste kommuner. Många flyttar av den anledningen till vår kommun. Detta gör att fler bostäder behöver byggas. Vår målsättningen är att skapa förutsättningar för att ge privata entreprenörer möjlighet att även fortsättningsvis stå för bostadsbyggandet i Gagnef kommun.

Omsorgsverksamheten

Vi vill att kommunen ger det stöd som behövs både i form av hjälpmedel och rådgivning för att anhörig ska kunna ha möjlighet att vårda närstående i hemmet. Kompetensutveckling för alla anställda inom omsorgsverksamheten. Vi Moderater vill inför lagen och fritt vårdval (LOV) för att ge invånarna möjlighet att själva välja vårdgivare inom till exempel hemtjänst.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi Moderater hoppas att vi får flera mandat i kommunfullmäktige så att vårt inflytande blir ännu större. Någon diskussion om hur vi formar en ny majoritet förs först efter valdagen. Den majoritet som vi haft denna mandatperiod (M+C+S) har fungerat bra i Gagnef kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, vänsterpartiet, miljöpartiet, Sverigedemokraterna och de lokala partierna.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om det ska finnas ungdomsgårdar måste deras verksamhet vara utformad utifrån vad ungdomarna gör och är intresserade av idag.

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En god och näringsrik kost är viktig för barn och ungdomar. Hur måltiderna ska utformas vet de ansvarig för skolmåltider bäst.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vart fjärde år utses kommunfullmäktige av väljarna för att styra och leda kommunen. Blir det en infekterad fråga får den lösa i samband med allmänna val.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt när man har patientkontakt att man kan förstå samt göra sig förstådd när man pratar med varandra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är ett bra sätt att ge invånarna en valfrihet att välja den som de anser är bäst lämpade att hjälpa dem i olika livssituationer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Dessa behöver inte vara i kommunal regi. Utan kommunen kan uppmuntra andra att etablera sig i Gagnef kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det antal som har kommit till Gagnef kommun har vi kunnat integrerat i samhället på ett bra sätt. Vi måste hjälpa dem som olika anledningar flyr sitt hemland.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Den som vill hjälpa till att ge barn- och ungdomar en bra start i livet är välkomna att etablera sig. Det är alltid vårdnadshavare tillsammans med eleven/barnet som avgör var man anser att de kan få bästa möjliga omsorg/utbildning för sitt barn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi moderater anser att en ökning är nödvändig för att bland annat kunna vidareutveckla Ottilia Adelborgsmuseet. Andra kulturevenemang kan komma att behöva större ekonomiskt stöd i framtiden för kunna fortsätta med sitt utbud i Gagnef kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: En god ekonomisk hushållning gör att man inte behöver ta ut mer i skatt. Vi har under denna mandatperiod sänkt skatten med 25 öre vilket motsvara 5,8 miljoner kronor som i stället finns i kommuninvånarnas plånbok. Fortsätter den ekonomiska utvecklingen som den gjort de senaste fyra åren, kan vi mycket väl göra ännu en skattesänkning om något år.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Gagnef har hoppat över denna fråga