Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Filipstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna har kraft att leda Filipstads kommun nu och in i framtiden. Vi står för trygghet, stabilitet och handlingskraft. Filipstads kommun behöver en NY politisk majoritet och ett NYTT ledarskap som kännetecknas av transparens och kvalitet. -Det är viktigt att bry sig om medborgarna också mellan valen. För oss Moderater är det viktigt att hela kommunen ska leva.

Våra viktigaste lokala förslag

Moderaterna vill sänka skatten - Du ska ha mer pengar kvar i plånboken

Den onödiga skattehöjningen som S och V drev igenom inför 2022 ska återställas. Om Filipstads kommun ska vara en attraktiv kommun att flytta till för såväl medborgare som företag, så måste vi se till att skattenivåerna hålls så låga som möjligt. Detta gäller naturligtvis för att både medborgare och företag som redan finns i kommunen ska stanna kvar.

Ökad valfrihet

Moderaterna vill öka medborgarnas valfrihet genom fler aktörer inom vård, omsorg, skola och barnomsorg. Ökad konkurrens inom såväl kommunal verksamhet som näringsliv bidrar till utveckling och effektivisering. -Det ska vara möjligt att välja bort aktörer som inte ”håller måttet” !

Stärk möjligheten till fler arbetstillfällen

Moderaterna vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag i hela Filipstads kommun. Företag som vill etablera sig och växa är viltalt för kommunens fortsatta utveckling och möjligheterna att leva och bo i kommunen. Vi ska särskilt stimulera och bistå unga som vill starta företag. Arbete och sysselsättning är en förutsättning för att HELA kommunen ska kunna utvecklas och leva.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi är nog överens i de flesta frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Styret ska efter valet kännetecknas av att ge kommuninvånare och företag bästa möjliga service så att man stannar och utvecklas i Filipstads kommun. Detta ger kommunen ett bra rykte som medför fler företagsetableringar och därmed också fler arbetstillfällen i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Valresultatet den 11:e september är avgörande vad gäller denna fråga.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Filipstad

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Moderaterna Filipstad har hoppat över denna fråga

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Gymnasieskolans attraktivitet bygger naturligtvis på att skolan har ett brett programutbud.

Kommunen ska lägga mer resurser på orter utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I en kommun med begränsade ekonomiska resurser måste alltid prioriteringar göras vad gäller såväl centralort som landsbygd beroende på vad frågan gäller.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det viktigaste för barnen är att skolmaten bygger på vetenskap och är hälsoriktig.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunala bolag ska helst inte konkurrera med det privata näringslivet, men om vissa verksamheter gör anses göra detta, så ska det ske på lika villkor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I en kommun med begränsad ekonomi är inte detta en prioriterad fråga för oss moderater. -Vem ska betala ?

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Samma villkor ska gälla för alla skolor oavsett driftsformer.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I Filipstads kommun är hyresnivåerna för lägenheter låga och hyresnivåerna ska självklart inte skattefinansieras.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Våra äldre medborgare ska självklart kunna välja driftsformer för service och omvårdnad och ffa. kunna välja bort verksamhetsaktörer som man inte är nöjd med.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Precis som att bensinmackar inte har varit ett kommunalt ansvar så ska heller inte ”laddstolpar” vara det. Detta ska hanteras av den fria marknaden i den mån det finns intresse och förutsättningar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Flyktingmottagande i kommunerna ska ske utifrån vilka resurser såsom t.ex. arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter, bostäder mm. som finns i respektive kommun. Migrationsverket ska alltså inte kunna tvinga på en kommun som inte har tillräckliga resurser ett alltför stort antal flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Konkurrens i olika verksamheter är alltid bra och höjer kvalitet och engagemang hos de olika driftformerna för att ge elverna bästa möjliga undervisning. Religiösa friskolor är däremot inget vi förespråkar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Kultur- och föreningsliv fyller en viktig funktion i samhället och i politisk enighet sen flera år tillbaka så har Filipstads kommun valt att satsa förhållandevis ganska stora resurser inom detta område.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Den politiska majoriteten måste ta ekonomiskt ansvar för kommunens ekonomi och det anser vi moderater inte att man har gjort i Filipstads kommun. Den skattehöjning med 75 öre som S och V drev igenom from 2022.01.01. måste återställas och istället måste effektiviseringar göras som anpassar den ”kommunala kostymen” till verkligheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Filipstads val:

 • Erbjuda alla över 85 år plats på äldreboende
 • Lägga mer pengar på att stärka kompetensen inom äldreomsorgen
 • Öka kommunens service till företag