Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Färgelanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Genom att fokusera på ordning i ekonomin så skapar det förutsättningar för hela Färgelanda att växa på ett långsiktigt, ekonomiskt hållbart sätt. Färgelanda är en fantastisk kommun med stora möjligheter och god potential att växa men det ekonomiska läget gör att det också krävs tuffa prioriteringar. Vi kommer att prioritera ekonomi, skola, Vård och omsorg för Färgelanda

Våra viktigaste lokala förslag

Ska vi få ordning på Färgelanda måste vi få ordning på skolan

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och införandet av konkreta kunskapskrav.

En värdig äldreomsorg

Moderaterna i Färgelanda vill skapa fler möjligheter för seniorer att ha ett självständigt, aktivt och tryggt liv med bra boende. Vi vill på olika sätt stötta anhöriga i sin viktiga roll i samband med att den äldre behöver olika former av vårdinsatser på grund av sjukdom och demens.

En ekonomi i balans för Färgelanda kommun

Vi kommer koncentrera vår politik till att skapa förutsättningar för kommunens kärnuppdrag; omsorg och utbildning i allra första hand. Ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling, definierar vi som att kommunen inte förbrukar mer än vad vi har till förfogande. Ekonomistyrning handlar om att resurserna används rätt och i enlighet med fattade beslu.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd styrning av kommunen

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Färgelanda

Dalslands kommuner ska slås ihop till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Färgelanda kommun är en pendlar kommun har sina invånare i trestadsområdet med jobb, skolor.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att skolan serverar svenskt kött gärna ekologisk. Vi menar att svenskt kött är miljövänligt

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Offentliga företag ska inte konkurrera på oschyssta sätt med privata företag. Kommunen ska inte vara vara inne där vi inte har kommunal kompetens om det inte finns en bra förklaring till det.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Färgelanda kommun har varken ekonomi eller personal att kunna klara sex timmars arbetsdag. Ska vi klara de långsiktiga åtagande så måste vi jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla frågor lämpar sig inte för folkomröstning viktigt att det inte blir desinformation. Folkomröstningar bör användas restriktivt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat. Språket är nyckeln till en lyckad integration.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Viktigt att det finns valfrihet i vård och omsorg

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En förutsättning för att fler ska köpa elbil är att de är enkelt kan laddas oavsett var i Sverige man bor. Men staten måste vara med och betala

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska absolut ta sitt ansvar men vi måste klara av integrationen för att inte skapa ett utanförskap. Ansvaret för flyktingmottagandet måste delas mer lika mellan kommunerna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi moderater uppskattar konkurrens och tror att det är något bra. Om vi har fristående aktörer som är duktiga, så kommer de kommunala enheterna att bli tvungna att skärpa sig. Det produceras väldigt bra resultat i både fristående och kommunala skolor i Färgelanda

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kommunen behöver satsa mer på kultur när vi har fått ordning på ekonomin men i dags läget har vi inte mer resurser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Färgelanda kommun behöver sänka sin kommunalskatt vi ligger alldeles för högt. 31 högsta i Sverige

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Färgelandas val:

 • Planlägga fler byggfärdiga bostadstomter
 • Utöka stödet till anhörigvårdare

Så svarar M: Kommunen måste få ordning på sin ekonomi först o främst för utan en ekonomi i balans kan vi inte göra något. - ekonomi i balans - äldreboende där det lämpar sig bäst - planering för skolorna framtid