Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Essunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi lyssnar, Är engagerade och får saker gjorda

Våra viktigaste lokala förslag

Vision 2040

Jobba för att öka invånarantal för att fortsätta leverera Kommunal service av hög kvalite till våra medborgare. Fortsätta med arbetet med nya tomter för olika typer av bostäder och företagande. Fortsätta med vårt landsbygdsutvecklingsbidrag. Föreningsliv och näringsliv och kommun tillsammans utvecklar vi vår bygd.

Bygga nytt/renovera våra skolor

Fortsätta på den inslagna vägen med våra skolor, Först ut vill vi moderater se en nybyggnation av Jonslunds skola. Och sedan fortsätta med våra andra skolor

Vår äldreomsorg

Vi moderater vill fortsätta arbetet med utveckling av vår äldreomsorg såsom trygghetsbostäder. Vi vill jobba för ökad valfrihet för våra äldre. Vi vill tillgodose våra medborgares önskemål så långt som möjligt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Finns flera frågor. Tag gärna kontakt med oss så berättar vi gärna mer

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan jobba ihop med alla partier som vill fortsätta utveckla Essunga kommun

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, Alla som tar plats i vårt fullmäktige är demokratiskt valda.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är det bästa alternativet ur ett långsiktigt perspektiv

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi moderater värnar svenskt jordbruk samt värnar starkt om valfrihet för den enskilde.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är en bra tanke, Men svårt för oss som arbetsgivare då vi har ansvar alla kommunens anställda.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om behov uppstår

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi alla som jobbar inom kommunal sektor bedriver samhällsservice till våra invånare. Och vi ska tala så folk förstår

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vet inte hur detta ska gå till utifrån gällande lagstiftning, Staten behöver ta sitt ansvar i detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har idag hög kvalite och duktiga medarbetare i vår verksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Marknaden ska sköta detta och inte kommunala skattepengar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska ta emot och hjälpa till efter den förmåga som vi klarar av och få dessa nya invånare inkluderade i samhället och vara tydliga med vad som förväntas.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Inget, Vi har idag bra personal och verksamheter

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har hittat en bra nivå

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi ska inte ta mer pengar än vad som behövs från våra invånare. Staten/Regeringen tar alldeles för mycket som det är idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Essungas val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar M: Fortsätta med våra skolor Alltid prioritera våra kärnverksamheter Bostäder/Tomter