Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

EslövsModeraterna är det självklara valet för dig som vill att hela Eslövs kommun ska fortsätta utvecklas i positiv inriktning. Vi ska fortsätta arbeta för en levande och hållbar landsbygd. Det ska vara tryggt i hela Eslövs kommun, både i staden, byarna och landsbygden. Det ska vara ordning och reda i ekonomin. EslövsModeraterna är den starka kommunala rösten för ett nej till höghastighetsbanan.

Våra viktigaste lokala förslag

Höghastighetsbanan

EslövsModeraterna säger nej till byggandet av en höghastighetsbana. Skulle höghastighetsbanan byggas skulle den få väldigt stora negativa konsekvenser för Eslövs kommun, specifikt då befintlig bebyggelse, rekreationsområden, naturvärden, jordbruket, möjlighet till utveckling av byar och stad och skulle få barriäreffekter i kommunen.

Landsbygden

Det ska vara enkelt, smidigt och attraktivt att bo och starta företag även på landsbygden i Eslövs kommun, med goda kommunikationer. För att uppnå det här kommer energifrågan att vara avgörande. Att transportera sig från och till landsbygden måste vara enkelt, men höga drivmedelspriser gör det svårare att bo och bedriva företag på landsbygden. Elpriserna måste ner för medborgarna och företagarna.

Trygghet

Vi skall fortsätta att samarbeta med näringsliv och allmänhet för att skydda våra gemensamma egendomar och medborgare. Vi skall fortsätta ha god kontakt och nära samarbete med polisen i Eslöv, men också kräva tillräcklig polisär närvaro i vår kommun. Trygghet är också att ha ett jobb och försörja sig och sin familj. EslövsModeraterna kommer alltid att arbeta för arbetslinjen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stabil majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet samt Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Öka tryggheten i hela kommunen. Brottsförebyggande. Möjligheterna att klara upp brott ökar.

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi värnar om jordbruksmarken.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi anser inte att personalresurser räcker till detta, ur personalförsöjningssynpunkt är detta svårt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har en representativ demokrati med folkvalda beslutsfattare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill ha ett språkkrav för att säkerställa en säker, trygg och god omsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall producera lägenheter på marknadsmässiga villkor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ökad valfrihet för våra äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska finnas möjligheter på kommunens parkeringplatser att sätta upp laddstolpar för andra utförare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Migrationsverket styr fördelningen av antalet flyktingar. Integrationen måste fungera i första hand.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Utbildningsuppdraget är det primära inte valet av utförare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Som världs- och inflationsläget ser ut är det inte realistiskt att sänka skatten just nu.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Eslövs val:

 • Skapa fler sommarjobb för ungdomar
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen

Så svarar M: Säkra kommunal service i hela Eslövs kommun. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att komma ut i arbetslivet.