Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få ökad valfrihet genom livets alla skeenden och ökad trygghet i hela Eskilstuna . Vi prioriterar resurser till kärnverksamheterna, istället för det som det privata näringslivet kan och gör bättre, t ex. äga vindkraftverk. För att vi skapar så goda förutsättningar som möjligt för ett växande näringsliv och några konkreta förbättringsområden handlar om förenklade tillståndsprocesser.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Vi måste på riktigt få bort otryggheten. Vi måste arbeta både kort- och långsiktigt. Kortsiktigt handlar det mycket om fler kameror på fler platser, använda LVU-lagstiftningen så som den är skriven ,fler kommunala ordningsvakter och tidigare kontakt mellan skola och polis. Långsiktigt handlar det om massivt och aktivt förebyggande arbete i samverkan med polis, skola och civilsamhället.

Jobben

Fler måste bli självförsörjande. Att ha ett arbete att gå till är positivt både för den enskilda individen men också för samhället i stort då man är med och bidrar till välfärden. Näringslivet är också väldigt viktigt för jobben och utvecklingen av Eskilstuna.

Utbildning

Utbildning är framför allt avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Det kräver fokus på mer kunskap i skolan, och lugn och ro i klassrummen. Lärare måste få vara lärare och alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vi tror att både barnen och deras lärande gynnas av föräldrar som är närvarande och engagerade, och där ömsesidiga förväntningar mellan hem och skola delges.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte i någon större fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det får valresultatet utvisa. Vi spekulerar ingenting i förväg.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om varken Försvarsmakten eller regionen vill ha flygplatsen för sina ändamål, bör marken användas till etablering av företag.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens gymnasier erbjuder redan idag flera utbildningar inom bristyrken och vi ser i dagsläget inte att det är aktuellt med andra utbildningar på gymnasienivå.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfrihet är mycket viktigt och något som ska gälla genom hela livets olika skeenden.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att förstå och kunna tala tillräckligt bra svenska är väldigt viktigt här då personal måste kunna kommunicera med alla som har hemtjänst. Extra viktigt då det många gånger handlar om att kunna hantera mediciner på rätt sätt för den enskilda individen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det tillhör inte den kommunala kärnverksamheten och något som det privata näringslivet kan och gör bättre.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Alla kommuner har olika förutsättningar för att kunna ta emot olika många nyanlända flyktingar. Det handlar om bostäder, arbetstillfällen och andra resurser för att kunna hjälpa och stötta på bästa sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ett bra kulturutbud är viktigt för vår stads attraktion, turistnäring och människors välmående. Dock får det inte rusa iväg i för stora kostnader då prioritering ändå är på kommunens kärnverksamheter; skola, vård, omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skattetrycket är för högt. Vi vill sänka skatten för att människor ska få mer kvar i plånboken för att få större utrymme att själva bestämma vad de ska lägga sina egna intjänade pengar på.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Eskilstunas val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Främja bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta