Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Enköping arbetar för att utveckla och förbättra livet för kommunens invånare och förutsättningarna för företagande. Vi har visat ledarskap att styra kommunen i minoritet och tagit ansvar för kommuns utveckling och ekonomi.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet och säkerhet

Alla medborgare i Enköpings kommun skall uppleva trygghet i vardagen. Med begreppet trygghet avses både säkerhet på gator och torg såväl som trygghet när individen behöver samhällets stöd. Vi värnar om alla människor i Enköpings kommun.

Skolan

Att skapa förutsättningar för livslångt lärande innebär att alla ska kunna utvecklas och utbilda sig för att kunna leva ett självständigt liv och ta ansvar för vårt gemensamma demokratiska samhälle. När det gäller kommunens arbete med de som står långt från arbetsmarknaden har vi en 0-vision.

Samhälle och hållbar utveckling

Vi vill att Enköping fortsatt ska växa med nya företag och invånare. Det ställer krav på planering och långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Utveckling av kransorter är särskilt viktigt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett Moderatlett majoritetsstyre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med de partier som vill utveckla ett växande Enköping.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen står inför stora investeringar och äga ett äventyrsbad tillhör inte kärnverksamheten. En försäljning ger möjlighet att satsa mer på skola, vård och omsorg. Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet mot privata aktörer inom gym- eller restaurangverksamhet.

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det måste finnas bra parkeringsalternativ inom rimligt avstånd från centrum då hälften av kommunens invånare bor utanför stadskärnan. Fler gågator ger en attraktivare miljö att röra sig i och gynnar den lokala handeln

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Centrum behöver fler människor som rör sig i centrala Enköping eftermiddag och kvällstid. Det gynnar den lokala turistnäringen, handeln och restaurangverksamhet.

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Huvuddelen av utställningarna skall ske i det nya kulturhuset Joar som är anpassat för personer med funktionshinder. Tingshuset skall vara kvar i kommunal ägo och ska meranvändas för olika kulturevenemang.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Enköpingsborna behöver flera alternativ att välja mellan. Kvalitetsuppföljningen och uppföljningen behöver förbättras oavsett om verksamheten sker i kommunal eller privat regi.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sex timmars arbetsdag har provats inom socialtjänsten där utvärderingen visade att fördelarna inte uppvägde nackdelarna. Det är viktigare att förbättra personalens arbetsplanering. Vi vill fortsätta arbetet att ta bort delade turer.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har representativ demokrati i Sverige. Kommunala folkomröstningar är ett kostsamt och ineffektivt sätt att driva en kommun. Det är viktigare att öka medborgardialogen b.la. genom föreningar och kransråd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig En god balans mellan kommunala skolor och friskolor skapar valfrihet utifrån elevernas förutsättningar och behov. En hög kvalitet är viktigare än ägandeformen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Med vår kultur- & fritidsverksamhet vill vi fortsatt möjliggöra för våra invånare att få en god livskvalitet och en stimulerande fritid. Enköping skall vara en kommun man trivs att bo i eller besöka.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt att vi hittar smartare lösningar att bedriva kommunens verksamhet för att i slutet av mandatperioden möjliggöra sänkt skatt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Enköpings val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Sätta upp övervakningskameror vid resecentrum och på torg
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst