Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Emmaboda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att du ska få bestämma så mycket som möjligt själv. Vi vill att det ska vara möjligt att leva i hela landet och hela kommunen. Genom en klok ekonomisk politik skapar vi utrymme för satsningar på skola, omsorg, trygghet och fritid.

Våra viktigaste lokala förslag

1. Trygghet och ordning

Människor ska våga röra sig fritt i samhället och inte hindras av otrygga miljöer eller levnadsomständigheter. Vi vill - hålla ordning i gemensamma utrymmen genom städning och underhåll - ha polisnärvaro - ge utbildning och framtidshopp genom att stärka skolan och förskolan - förbättra matchningen i arbetslivet - skapa meningsfull fritid genom samverkan med föreningslivet

2. Näringsliv och företagande

Ett livskraftigt näringsliv ger service, arbetstillfällen och skatteintäkter. I företagandet finns dessutom ofta ett värdefullt engagemang för lokalsamhället. Det måste vara enkelt att driva företag. Därför måste kommunen, så långt det är möjligt, vara snabb i handläggningen av ärenden och transparent i beslutsfattandet. Avgifter för tillsyn ska vara relevanta och rimliga.

Ekonomi

Skattebetalarnas pengar ska användas klokt och gagna kommuninvånarna. Kommunen ska vara så effektiv att skattebetalarna kan behålla mer av sina pengar.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Emmaboda behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens utveckling och ekonomi på kort och lång sikt. Nu styr Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans och det fungerar bra, men vi kan också se fler partier som möjliga samarbetspartier.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Emmaboda

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det inkräktar på individens integritet, men kan i vissa miljöer vara motiverade.

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den som vill tillbaka till sitt hemland måste kunna få hjälp med det.

Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi är öppna för privata aktörer, men ser för närvarande inte behovet i Emmaboda.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skattemedel får inte gå till att ojuste konkurrera med privat näringsliv. Om t ex en restaurang på ett äldreboende erbjuder lunch även till allmänheten, måste priset vara i nivå med övriga restauranger.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är en stor tillgång med flerspråkig personal, men det är viktigt att kommunikationen på svenska fungerar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Stat eller kommun behöver hjälpa till att bygga upp en ladd-infrastruktur i hela landet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi måste hjälpa de individer som redan finns hos oss.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Idag är det endast inom vuxenutbildningen som det finns en fristående aktör.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skattebetalarnas pengar måste användas på ett effektivt och ansvarsfull sätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Emmabodas val:

 • Ge snabbare service till företag i kommunen
 • Göra insatser för att höja studieresultaten i årskurs 9
 • Rusta upp kommunens äldreboenden