Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Degerfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för en bättre skola, för småföretagarna, för äldres livskvalitet, för ökad trygghet, för tillväxt, sänkt skatt och för ett attraktivare, levande Degerfors.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla barn har rätt att lyckas i skolan.

1 av 3 elever i Degerfors är i behov av särskilt stöd. Flera av dessa barn och unga riskerar att hamna mellan stolarna och inte få det stöd de behöver för att klara kunskapskraven. Moderaterna vill att alla elever får det stöd de behöver för att klara kunskapskraven oavsett förutsättningar. Vi behöver stärka elevhälsan, få ordning och reda i klassrummen och öka tryggheten på skolorna.

Modern, effektiv omsorg av hög kvalitet

Vi behöver skapa en effektivare organisation genom ökad digitalisering, moderna verktyg och nya arbetssätt. En hög kvalitet ska hållas på måltider och på omsorgen av våra äldre och sköra. Främjande av sociala aktiviteter och guldkant i vardagen ska vara en prioritet.

Fokus på tillväxt, attraktivitet och trygghet

Vi vill öka tillväxten i Degerfors kommun och skapa en attraktiv kommun genom att bl.a. möjliggöra byggandet av attraktiva, varierande boenden. Färdigställa detaljplaner för kommande företagsetableringar och expansioner. Bättre och snabbare service till företagen. Ta itu med underhållsskulden. Öka tryggheten genom ökad belysning och trygghetskameror. Förbättra tillgängligheten i hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samarbeta med alla partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Degerforss val:

 • Avsätt resurser för att göra Degerfors centrum mera levande
 • Avsätta mer resurser till barn som behöver särskilt stöd
 • Öka tryggheten genom bättre belysning