Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Bräcke

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett stabilt parti som man kan lita på. Vi vill att det ska vara möjligt att leva gott i vår kommun. Vi ska ha en bra infrastruktur, attraktivt boende och ett blomstrande näringsliv. Vård, skola och omsorg ska ha en hög kvalitet. Vår kommun ska vara en trygg plats för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

Ordning och reda på Bräcke kommuns ekonomi

Moderaterna har varit med om att fatta flera tuffa beslut för att komma till rätta med ekonomin. Vi ser nu att det hårda arbetet har gett resultat, men vi behöver fortsätta arbetet. Vi kan inte skjuta skulden framför oss. En ekonomi i balans ger oss möjlighet att satsa mer på välfärden - på de äldre och barnen, på infrastruktur, vårt näringsliv m.m. En stark ekonomi är avgörande för utveckling.

Ökad polisnärvaro i Bräcke kommun

Polistätheten i Sverige hör till de lägsta i Europa. Det är flera år sedan som polisstationen i Bräcke var bemannad. Det vill vi ändra på. När våra hem, företag och samhällsinstitutioner utsätts för brott ska polisen finnas nära. Likaså vet vi att det finns droger i omlopp i kommunen och att många utsätts för våld i hemmet. Vi vill att det ska vara tryggt för alla i vår kommun.

Bättre förutsättningar för ett blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun.

Ett blomstrande näringslivsklimat förutsätter att kommunen underlättar för företagarna och stimulerar till entreprenörskap. Bräcke kommun gör mycket idag – men kan bli ännu bättre. Vi behöver utveckla dialogen mellan kommunen och näringslivet. Det handlar bl.a. om upphandling, om service och bemötande, om att locka hit nyetableringar och att öppna upp för alternativa utförare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en stabil majoritet som både arbetar för utveckling och en ekonomi i balans.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Bräcke

Kommunen bidrag till skidtunneln i Bräcke ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig På sikt är ambitionen att kommunen ska fasa ut sitt engagemang i bolaget Mid Sweden 365. Där är vi inte idag. Vi ser nu att det händer mycket i området runt Gällöberget med flera spännande satsningar. Det är viktigt att kommunen är möjliggörare för fortsatt utveckling, vilket är bra för hela kommunen.

Kommunens tomma bostäder i Bräcke och Kälarne ska rivas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är aldrig roligt att riva bostäder, men det är av allt att döma nödvändigt. Vi har idag många tomma lägenheter, vilket är kostsamt, samt stora underhållsbehov i flera fastigheter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska vara varierad kost i skolan och gärna mer grönsaker och gärna närodlat. Vi har dock fullt förtroende för att vår personal och våra leverantörer lagar god, varierad och näringsriktig mat. Vi har en omfattande kommunal måltidspolicy. Fler styrande pekpinnar behövs inte.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ingen enkel fråga, måste bedömas från fall till fall.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver snarare arbeta för att våra arbetsplatser ska vara utformade så att fler orkar och vill arbeta fler timmar. Det kan dock vara intressant med försök i mindre skala med sex timmars arbetsdag,

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Egentligen ett mycket bra förslag, men med tanke på stor brist på arbetskraft är det nog inte genomförbart. Däremot bör alla som inte kan svenska ordentligt få stöd att snabbt lära sig.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi behöver fler alternativa utförare inom välfärden. Det ökar kvaliteten och valfriheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver fler laddstolpar, men flera aktörer behöver samverka kring det.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi lägger idag förhållandevis rätt mycket pengar på bibliotek, kulturskola och föreningsbidrag - även om det är små pengar i den totala ekonomin. Det är satsningar som ger mycket tillbaka på många sätt. Ambitionen är att upprätthålla den nivån.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har egentligen en alldeles för hög skatt. I nuläget har vi inte möjlighet till stora skattesänkningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Bräckes val:

 • Lägga mer resurser på demensvården
 • Öka anslagen till enskilda vägar
 • Öka stödet till det lokala näringslivet