Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Botkyrka

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet

Anställ fler ordningsvakter och sätt upp fler kameror. Inled det förebyggande arbetet från första klass. 24-timmarsgaranti för åtgärder mot klotter och vandalisering. Följ Södertälje och verka för ett mer koordinerat samarbete mot den organiserade brottsligheten och klanstrukturerna.

Skolans ledarskap i fokus

En skolas framgång hänger mycket på rätt typ av ledarskap. Rätt rektor lockar behöriga lärare. Fokus på trygghet, studiero och ordning och reda. Nolltolerans mot alla brott.

Ordning i kommunens ekonomi

Rätt prioritering av allas skattepengar. Botkyrka lägger för mycket på sådant som inte är kärnverksamhet. Med rätt fokus kan vi utveckla vård, skola och omsorg OCH sänka kommunalskatten med 25 öre.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi är för inrättandet av kommundelsnämnder. Vi kan tänka oss att diskutera en till folkomröstning som bara hålls i kommundelen Tullinge. I grunden är vi som parti för en sammanhållen kommun.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I första hand ser vi hellre andra lösningar än att barn ska sova borta från sitt hem, på en förskola.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Måste prövas från fall till fall. Vid Mälarskogen är vi emot förslaget, för att området skulle hellre varsamt exploateras med bostäder. Men det kan finnas andra platser där mindre naturreservat kan komma att inrättas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi behöver fler arbetade timmar i såväl Botkyrka som i Sverige, inte färre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Detta står vi helt bakom, precis som språktest i förskolan och i grundskolan. Det är mycket viktigt att alla kan prata begriplig, inte perfekt, svenska.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Elen är dyr idag och den grundläggande infrastrukturen för en stor utbyggnad av laddstolpar ( i t.ex. allmännyttan) finns helt enkelt inte på plats. Om kommunen ska tillhandahålla laddstolpar bör det vara mot en avgift.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Botkyrka har under decennier tagit ett mycket större ansvar än de flesta andra kommuner. Vi driver frågan om flyktingstopp till kommunen. Fördelningen bör ske till andra kommuner, som inte har tagit samma ansvar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Finns det en tillräcklig folkvilja så kan man gott hålla en kommunal folkomröstning i en fråga som är lämplig.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi är även för att utreda hur vi ska kunna förbjuda vanlig slöja i grundskolan. Små flickor ska inte behöva täcka hår eller ansikte för att vissa män från vissa kulturer och religioner påbjuder det.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Friskolorna bör värnas, inte som S vill, stängas. Kommunens kommunala skolor ligger i vissa fall långt efter kommunens friskolor i resultat. Att våra elever skulle få en eller ett par friskolor till att välja på behöver inte vara fel.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Botkyrka lägger för mycket pengar på kultur och mötesplatsföreningar, offentlig utsmyckning med mera. Här vill vi effektivisera och lägga pengarna på välfärd och en skattesänkning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi har idag råd att sänka skatten med 25 öre. Under nästa mandatperiod är målet totalt 50 öre mindre än idag. Det gör vi genom att prioritera bättre än den S-ledda Mittenmajoriteten.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Botkyrkas val:

 • Anställa patrullerande ordningsvakter
 • Sanera klotter inom 24 timmar
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Botkyrkas val:

 • Förbättra kommunens service till företag
 • Införa jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation
 • Införa obligatorisk lovskola för elever som ligger efter