Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar användandet av kommunens skatteintäkter. Invånarna ska få en service med hög nivå, uppleva trygghet samt ordning och reda på fastigheter, vägar och i ekonomin. Vi tror på individens eget ansvar och att erbjuda hjälp och stöd till de som är i behov av det. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och vi är måna om att det ska vara ett bra klimat att driva företag i vår kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Välfärd – vård, skola och omsorg

Kommunen ska ha vård, skola och omsorg i fokus. En skola med kunskapen i centrum, med nolltolerans mot stök och oro samt med tydliga krav och förväntningar på eleverna. Vi vill också planera för framtida särskilt boende för äldre.

Ordning och reda

Det ska vara ordning och reda i ekonomin och med hög nytta för skattepengarna. Bjuvs kommun ska vara en mönsterkommun vad gäller service, tillgänglighet och bemötande. Vi vill skapa trivsel i samarbete med bostadsbolag, civilsamhället och företagare så att kommunen upplevs som trygg. Vi vill införa kameraövervakning på platser där det behövs.

Miljö

Att kommunens gator och parkområden tas om hand och det ska vara snyggt och prydligt. Alla akuta skador på gator och cykelvägar ska åtgärdas omgående. Att energibesparingsåtgärder fortsätter utvecklas i de kommunala fastigheterna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, det finns ingen sådan fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill styra i en majoritet som tar ansvar för Bjuvs kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna söker samarbete där vi har liknande syn på vad som behöver göras.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Repetition är kunskapens moder. Att hitta bra rutiner för läxläsning är viktigt.

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill gärna se en bra balans mellan eget ägande och att hyra lokaler. Besluten måste fattas i de olika situationer som kommunen befinner sig i.

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det går inte att fortsätta på den inslagna vägen. Vi behöver få till en bättre servicenivå och bemötande till de som nyttjar dessa tjänster. Inställningen måste vara att hjälpa istället för att stjälpa.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska alltid finnas nyttig, näringsrik och varierad kost så att eleverna kan göra sina egna val.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Redan idag kan det vara svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens för god service till våra äldre. Med sextimmars arbetsdag är det en ökad risk för såväl anställda som de äldre att det uppstår problem i vardagen om det saknas personal med rätt kompetens.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I ordinarie val röstar vi fram personer som företräder väljarna. Det är dessa förtroendevalda personer som sedan fattar de nödvändiga besluten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För de som är i behov av hjälp och stöd från kommunen är det viktigt med språket för att kunna kommunicera på ett bra sätt för att få rätt hjälp.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att ha en bra mix i kommunen mellan hyresrätter, bostadsrätter och hus. På så vis kan våra invånare välja den boendeform som passar bäst.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Genom att tillåta privata alternativ kan vi också få bra valmöjligheter för de som behöver dessa tjänster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens ansvar är att möjliggöra grön utveckling med tex laddstolpar. Kommunen ska inte drifta laddstolpar, men se till att det finns strategiska platser där dessa kan sättas upp. I vårt eget bostadsbolag sätts laddstolpar upp när nya bostäder byggs och vi ser gärna att andra hyresvärdar gör samma sak.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Bjuv är en liten kommun med stora behov. Vi måste först och främst ta hand om de som redan kommit till oss. Det är viktigt att de nyanlända integreras på ett bra sätt för att på så kort tid som möjligt komma i egen försörjning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag inga privata skolor i vår kommun, men ser gärna en etablering i takt med att kommunen växer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är viktigt att kommunen satsar på fritidsaktiviteter för barn och unga. VI har dessutom fördelen att ha nära till ett storstadsutbud i Öresundsregionen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi hade gärna sänkt skatten, men det finns väldigt stora behov i vår kommun. Därför föreslår en bibehållen skattenivå med maximal nytta för varje skattekrona i intäkt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Bjuvs val:

 • Anställa fler fältsekreterare i kommunen
 • Hålla en fritidsgård öppen i någon kommundel alla dagar i veckan
 • Starta ett team för att förebygga psykisk ohälsa bland barn

Så svarar M: Extra viktig De kommande åren vill vi satsa på att få ordning på vår kommun och se över våra äldreboende, skolor och vägar. Under de två åren vi har varit med och styrt har vi sett exempel på saker som behöver åtgärdas. Vi vill driva en expansiv politik i Bjuv för att utveckla kommunen. Då krävs det en organisation som ser behoven och vågar utmana befintliga arbetssätt.