Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Berg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få ut så mycket som möjligt av den kommunala skattekronan.

Våra viktigaste lokala förslag

Jämtländska fredagar

Lokal mat i våra kök på fredagar. Allt för att främja den lokala maten och traditionen runt den!

Fritidsledare på rymmen.

Skapa en ambulerande fritidsgård som tar tillvara på årstiderna, föreningslivet och den fantastiska miljö vi har i Bergs kommun.

Ökad grundbemanning inom Särskilda boenden

Bergsmoderaterna vill likt vårt förslag i budgetprocessen inför 2022 öka på grundbemanningen inom Säbo med 5 miljoner per år.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med (M) som samlar kraften och besluten i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, men det skall finnas en borgerlig framtoning i alla beslut!

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Berg

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bergsmoderaterna ser gärna att privata fastighetsägare äger och underhåller vissa lokaler, detta för att frigöra kommunens eget kapital för att renovera och underhålla det egna fastighetsbeståndet.

Kommunen ska säga nej till en vindkraftpark på Nordkölen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Befolkningen runt om Rätan har varit tydlig, ingen mer vindkraft i bygden. Vi lyssnar på opinionen och har tagit ställning mot etableringen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi Bergsmoderater ser hellre en ökad grundbemanning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För våra äldres skull måste vårdgivaren kunna göra sig förstådd.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen bör inte subventionera bostäder med skattemedel.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som situationen ser ut i Bergs kommun så ser vi inga möjligheter till detta.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är upp till näringen att utveckla ladd infrastrukturen. Kommunen bör istället lägga fokus på att hjälpa till med erforderliga tillstånd.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har historiskt tagit stort ansvar och bör integrera dom befintliga först.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi är nöjda med den skolstruktur som finns idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Målet är att sänka skattekollektivets börda.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Berg har hoppat över denna fråga