Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

För en trygg och ansvarsfull utveckling av vår kommun. Vi har under denna mandatperioden säkerställt en god ekonomi, stora investeringar i välfärdens kärna så som skola, vård och omsorg. Tydligt och stabilt ledarskap. Vi har och kommer fortsätta att satsa på ett gott näringslivsklimat. Konkreta och bra förslag för fortsatta trygghetsskapande åtgärder. Vi tar ansvar för helheten!

Våra viktigaste lokala förslag

För ett tryggt och säkert Båstad

Vi kommer att fortsätta att satsa på trygghetsfrågor, kameraövervakning, bättre och mer belysning, bort med otrygga buskage mm. Fler och trygga gång och cykelvägar. Närvarande polis i alla våra tätorter. Förstärk kommunens samarbete med civilförsvaret och beredskapsfrågor.

En trygg och värdig äldreomsorg

Vi vill bygga ett nytt äldreboende. Arbete för fler seniorlägenheter och trygghetsboende. Satsningar på kompetensutveckling inom vår personal. Utbilda våra undersköterskor inom medicinsk omvårdnad. Språksatsningar för personal som inte fullt ut behärskar svenska språket. Satsa på att få ner kringtiden för att kunna satsa på det nära vårdmötet. Satsa på vår pensionärsföreningar och ”aktivitetshus”.

Ordning och reda i vår ekonomi

Vi arbetar för att behålla en låg skatt. Göra kloka investeringar som sänker kostnaden i driften och bidrar till vår utveckling i kärnverksamheterna. Fortsätta med att minska krångel och öka service till vårt näringsliv. Arbeta för att få riksdagen att se över utjämningssystemet för oss kommuner med stor fritidsbefolkning. Att fortsätta växa i jämn takt med nya medborgare för bättre skatteunderlag

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett starkt Moderaterna som leder vår kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi stänger inga dörrar-valresultatet styr.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt att vi medborgare ska kunna känna oss trygga och säkra på våra allmänna platser.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tar fram handlingsplaner för att uppnå de olika hållbarhetsmålen för våra verksamheter och arbetar aktivt med andra intressenter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Som kommun ska vi inte konkurrera med privata företag. Däremot finns det ibland vissa undantag där kommunen genom ex allmännyttan agerar på marknaden.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi kan via vårt kommunala bostadsbolag vara med och tillskapa mindre och billiga lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver arbeta för fler laddningsstolpar på kommunalmark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska ta emot flyktingar i enlighet med de direktiv som finns.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kulturen är viktig och vi behöver samarbeta med andra intressenter på området.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi arbetar för fortsatt låg skattesats och ser gärna framöver om tillfälle finns att kunna sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Bygga ett nytt äldreboende
 • Öppna en lokal i centrum med aktiviteter för äldre