Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill utveckla Arvika, förbättra näringslivsklimatet och konkurrensutsätta delar av de kommunala verksamheterna för att skapa valfrihet för våra medborgare.

Våra viktigaste lokala förslag

Förbättra näringslivsklimatet

Kommunen behöver bli mycket bättre på att lyssna in våra företagares behov och bli möjliggörare för bästa möjliga utveckling.

Landsbygden

Om vi ska bli mer självförsörjande måste det också gå att bo och leva på landsbygden, då behövs viss nivå av service i form av förskola, skola och nära vård.

Miljö

Alla måste bidra till energiomställningen och i vår kommun har vi goda förutsättningar för att satsa på solenergi. Här har vi både forskning, produktion av solceller och solcellspark.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kan inte komma på något just nu...

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgligt styre vore bra för Arvikas utveckling. Det har bara varit borgligt styre en gång och det var 1977-1979.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill helst styra med C, L och KD men valutgången avgör slutgiltigt.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om man som medborgare använder rättigheten att få ut allmänna handlingar på ett sunt sätt så är det inget problem.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Hamnområdet i stort är viktigt för att skapa attraktiva bostäder i, då får vi fart på inflyttning och flyttkedjan så det frigörs hus för familjer istället.

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi gjorde en stor satsning på RITZ härom året och Musikhögskolan Ingesund har också fina lokaler.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Barn och unga behöver en varierad kost. Att sätta gränser ska inte behövas om variationen är stor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det har gjorts på prov inom regionen och skulle kunna testas även inom kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Finns det en tydlig kommunikation och dialog med medborgarna så ska det inte behövas. En folkomröstning är "bara" vägledande och är mycket kostsam. Men ett bra verktyg om man verkligen behöver.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Man kan använda sig av provanställning tills språkkravet uppnåtts, det är viktigt att komma in i arbete så snart det går. Att kunna förstå och göra sig förstådd, men perfekt svenska är inget mål.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bra att blanda i alla skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det måste i så fall vara delfinansierat från staten, det är svårt att bygga "billigt".

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Då finns möjlighet även för arbetstagare att välja arbetsgivare. Vi måste så klart se till att det är en etablerad och seriös aktör.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Även här behövs delfinansiering från staten.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att fördela till alla kommuner är bra, annars blir det lätt att vissa kommuner säger nej.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det är viktigt att det finns valmöjligheter även inom skolan, det blir mer anpassat utifrån elevens intressen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt och vi har ett mål att inte ligga högre än medel i Sverige.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Arvikas val:

 • Lägga mer resurser på kommunal service utanför centralorten
 • Lägga mer resurser på service till företag
 • Stärka elevhälsan