Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Årjäng

Varför ska väljarna rösta på er?

För att säkerställa att vi kommer att komma in i NATO För att vi inte kommer göra oss beroende av partier som säger nej till kärnkraft då detta är det enda sättet att säkra upp en jämn elförsörjning när vattnet är fruset och vinden mojnat

Våra viktigaste lokala förslag

Rättvisa i skolan

Alla barn i Årjängs kommun ska ha samma förutsättningar för att kunna genomföra sin skolgång i moderna och anpassade lokaler

Tillgänglig sjukvård

Man ska även som gammal utan kunskaper i den digitala världen kunna på ett enkelt sätt kunna få kontakt med vården

Bra infrastruktur

Vi ska jobba för uppgradering av E18 valnäs/riksgränsen samt förbättringar inom det lokala väg och cykelnätet

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej vi är i stort sett överens

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M + Kd + L med stöd av Sd

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Mp, V och S

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Årjäng

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden vid Årjängs sjöar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har gott om vatten i kommunen och ska vi växa och bli fler måste vi kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Politiken ska inte detaljstyra i dom här frågorna, vi har vegetariska alternativ varje dag för dom som vill

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Äldrevården har i dag brist på personal och sliter ekonomiskt, detta förslag skulle förvärra detta

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Har vi fått förtroendet att leda kommunen så litar nog dom flesta på att vi tar beslut i demokratisk ordning utan att behöva fråga om detta i tid och otid

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det här är en trygghetsfråga för våra brukare att personalen förstår vad dom säger

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte konkurrera med våra privata aktörer på marknaden

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra äldreboenden i dag drivs i privat regi, detta fungerar utmärkt och är kostnadseffektivt, det är lättare för kommunen att kontrollera någon annan än att kontrollera sig själv för brukarens bästa

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: När vi nu går mot tider där det kommer finnas fler elbilar måste kommunen se till att infrastrukturen hänger med behovet

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Integrationsarbetet hade fungerat bättre om kommunen kunde anpassat flödet utifrån hur integrationen fungerar för dom som kommit. Klarar man inte integrera dom man har ska man ju inte ta in fler

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Hade varit bra med mer valmöjligheter och kanske särskilt när det gäller gymnasieskolan som skulle må bra av fler linjer så fler ungdomar stannat i kommunen

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ett större kulturutbud hade ökat attraktionskraften för kommunen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Målet borde vara att ha lägst skatt i Värmland utan att sänka servicen för kommuninvånarna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Årjängs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor