Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

I en tid när samhällsproblemen har vuxit sig stora i många delar av Sverige kan vi glädjas åt att Ängelholm är en trygg kommun med god ekonomi och stark positiv utveckling. Nu händer det äntligen saker i Ängelholms kommun igen. Men det finns mer att göra. Moderaterna söker ditt stöd för ett fortsatt tryggt och attraktivt Ängelholm med livskvaliteten i fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill bygga fler småhus

Moderaterna vill skapa fler tomter för småhus så att fler människor kan bygga och leva sin dröm i Ängelholms kommun. För många är drömmen om ett eget hus stark, särskilt bland barnfamiljer. Moderaterna vill erbjuda varierade möjligheter till bra boende under hela livet, från lägenheter till hus. I takt med att kommunen växer krävs aktiv planering och byggande av skolor och förskolor.

Dags för högre utbildning i Ängelholm

Moderaterna är drivande i etablerandet av ett campus för högre utbildning i Ängelholm. Genom Campus Ängelholm skapar vi en kreativ mötesplats med högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. Satsningen på ett campus stärker både Ängelholm som kunskapsstad och skapar bättre förutsättningar för våra företag att växa och att rekrytera kompetenta medarbetare.

En trygg kommun med livskvaliteten i centrum

Ängelholm ska vara en trygg kommun med hög livskvalitet. Genom att ta tillvara människors kreativitet och möjliggöra spännande initiativ skapar vi tillsammans med invånarna en attraktiv kommun. Moderaterna verkar för ett tillåtande och positivt förhållningssätt som gör Ängelholm än mer intressant att bo i och besöka, såväl gällande nya upplevelser som god service till medborgare och företag.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna vill ta fortsatt ansvar för Ängelholms kommuns utveckling tillsammans med de borgerliga partierna (C, L och KD) i Allians för Ängelholm.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill uppmuntra människor att göra klimatsmarta val när de bygger i Ängelholms kommun. Samtidigt måste åtgärderna såväl som nedsättningen av taxan vara på riktigt så att det lönar sig att göra extra ansträngningar för miljön och klimatet.

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna tycker att dagens målsättning om 1 % tillväxt av befolkningen per år är rimlig. Ängelholms kommun är attraktiv för människor och företag att flytta till. Det innebär att många vill investera och bygga här. För Moderaterna är det viktigaste att projekten genomförs på ett klokt sätt och bidrar till att Ängelholm blir mer attraktivt.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna tror på människors kraft och vilja att själva styra över sin situation. Vi vet att människor vill kunna välja det alternativ som passar dem bäst. Redan i dag finns en bredd av kommunala och privata alternativ, vilket Moderaterna tycker är positivt. Om vi ska klara framtidens utmaningar i välfärden kommer vi behöva kommunal och privat äldreomsorg.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser att vi ska fatta kloka val angående markanvändningen. Det innebär att vi måste arbeta på nya sätt för att säkerställa att den mark som redan tagits i anspråk kan användas mer effektivt, t.ex. genom förtätning och smartare byggande. Om åkermark ska tas i anspråk måste detta vara väl motiverat ur ett samhällsperspektiv, t.ex. som när skolor och äldreboenden ska byggas.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Frågan är väl utredd. Tidigare utredningar visar att Klippanvägens förlängning är det mest effektiva sättet att avlasta stadskärnan från trafik. Andra alternativ är dyrare, tar mer naturmark i anspråk och avlastar inte trafiken i från stadskärnan i samma utsträckning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Principiellt håller vi med, men bedömer inte att vi har några kommunala bolag som konkurrerar med näringslivet i Ängelholms kommun. Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har ett allmännyttigt ändamål som skiljer sig mot privata fastighetsbolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser att det ska finnas vegetariska och veganska alternativ i skolan för de elever som vill ha det, men vi tycker inte att det ska införas generella köttfria dagar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna anser inte att arbetstiden ska kortas för en enskild yrkeskategori. Det finns andra sätt att göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Vi ska fortsätta erbjuda våra medarbetare att jobba heltid, men också deltid för den som så önskar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ängelholms kommun arbetar i dag för att stötta medarbetare att klara kraven på kunskaper i svenska. Behovet av personal är stort och kommunen tvingas ibland anställa personer som kan svenska, men som har utmaningar med yrkesspråket kopplat till äldreomsorgen. Språkstödjare har därför utbildats för att stärka sina kollegor i de specialuttryck som används inom verksamheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Lite otydligt formulerad fråga tyvärr, men Moderaterna anser inte att kommunen med skattepengar ska subventionera hyrorna för lägenheter. Vi tycker istället att det nationella regelverket kring byggnation ska ändras så att det går att bygga billigare, t.ex. för ungdomar och studenter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sverige behöver en mer restriktiv migrationspolitik som gör att vi klarar av att integrera de människor som kommer till eller redan har kommit till Sverige. Det innebär att även Ängelholms kommun kommer ta emot färre flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ängelholm kan i dag enbart erbjuda en mindre fristående skola för de elever och föräldrar som önskar ett alternativ till de kommunala skolorna. Moderaterna har under mandatperioden beslutat att en av kommunens tre nya skolor som nu planeras ska drivas av en fristående aktör. Vi har dock inga synpunkter på om denna skola drivs som företag, kooperativ, stiftelse eller annan organisationsform.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna anser att kultur är viktigt och bidrar till att kommunen blir mer attraktiv. Under den gångna mandatperioden har Stadsbiblioteket renoverats, men mer behöver göras. Det handlar både om konst i den offentliga miljön såväl som att det är dags att hitta permanenta och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ängelholms kommun har god och välskött ekonomi. Det innebär att vi kan fortsätta satsa på välfärden och att utveckla kommunen. Läget i ekonomin är skakigt givet världsläget, men om det finns möjlighet att minska skattetrycket är vi öppna för det. Det får dock inte gå ut över kommunens verksamheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Ängelholms val:

 • Fortsätta arbeta för ett centrum för högre utbildningar – Campus Ängelholm
 • Planlägg fler byggklara tomter för småhus
 • Öka resurserna till elevhälsan