Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Älvkarleby är en kommun med stora möjligheter. Vi vill att människor som bor i vår kommun skall känna trygghet i att deras barn får den bästa av utbildning, att pendlingen fungerar och möjligheterna att leva ett gott liv är stora. Älvkarlebymoderaterna vill leda Älvkarleby in i en ny era.

Våra viktigaste lokala förslag

Upprätta arbetslinjen i Älvkarleby kommun

Det måste bli enklare för alla som kan jobba att få ett jobb. Varje person har ett ansvar för sin egen försörjning genom att utbilda sig, söka anställning eller starta eget företag. De som står långt ifrån arbetsmarknaden kan behöva stöd i någon form, det kan vara genom samtal och stöttning av jobbcoach, praktik, arbetsträning och utbildning. Älvkarlebymoderaterna vill upprätta arbetslinjen.

En bra skola för våra barn

Grunden läggs redan i förskolan där det är viktigt att möjliggöra goda förutsättningar. Detta kan ske genom färre barn per grupp i förskolan, stimulerande utvecklingsmöjligheter och lärande för barnen och förskolor med olika inriktningar, både i kommunal och i privat regi. Älvkarlebymoderaterna vill att Marma och Gårdskärs förskolor bibehålls och behålla nuvarande nivå på förskolans barngrupper.

Ett tryggare Älvkarleby

Den som bor, arbetar eller besöker Älvkarleby kommun ska alltid känna sig trygg, det är en av de viktigaste funktionerna inom samhället. Älvkarleby har traditionellt varit, och är, en trygg kommun, men för att vi ska fortsätta vara det måste förstärkningar göras för att öka säkerheten i samhället. Älvkarlebymoderaterna vill arbeta med aktiva åtgärder mot skadegörelse och sätta upp trygghetskameror

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är samlingspartiet i svensk politik. Vi är trygga i våra egna värderingar baserade på frihet och ansvar, men just därför beredda att samtala med alla. Vi är också beredda att söka stöd för en politik som bottnar i de värderingar vi är trygga med och ser den som en grundläggande förutsättning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna då vi anser att kommunen behöver ett nytt styre.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Älvkarlebymoderaterna vill göra en detaljplaneändring med syfte att tillåta ett radhusområde där Östangård idag är beläget.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Älvkarleby kommuns ekonomi tillåter idag inte en investering i ett badhus, Älvkarlebymoderaterna vill prioritera upprustning av förskolor och skolor i första hand.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vindkraften kan inte fullt ut ersätta planerbar kärnkraft, eftersom vindkraften inte producerar tillräckligt med el när det är vindstilla. Sverige behöver mer planerbar elektricitet. Älvkarlebymoderaterna är dock positiva till havsbaserad vindkraft.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Valfriheten är en viktig kvalitetsfaktor i välfärden. Älvkarlebymoderaterna vill först och främst prioritera att äldreomsorgen inom Älvkarleby kommun får ordning på ekonomin innan andra lösningar diskuteras.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vem vill inte jobba sex timmar och få betalt för åtta. Men det är inte möjligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det skulle kosta enorma summor,

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Personalen i äldreomsorgen ska ha goda språkkunskaper i svenska språket för att möjliggöra meningsfulla samtal med vårdtagarna och kunna förstå viktig information. Vi ser detta som ett krav när anställning söks inom kommunens omsorgsverksamhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi värnar det fria skolvalet. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. För att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda rättigheten vill vi att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs i samtliga kommuner. Vi vill också vid behov ska erbjuda information om skolvalet på fler språk än svenska.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Varje dag ska det finnas både animaliska och vegetariska alternativ. Älvkarlebymoderaterna vill att barnen i skolan ska få välja själv vad de vill äta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skattekollektivet ska inte subventionera enskilda kommuninvånares bostadskostnader.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Då antalet elbilar ökar behöver kommunen verka för att laddstationer etableras i kommunen, med prioritering på kommunens tågstationer och andra allmänna parkeringar. En etablerad infrastruktur för laddstationer skulle kunna leda till fler besök och gynna företagsamheten. Kommunens ansvar är inte att leverera el via laddstationer utan att möjliggöra platser där laddstationer kan placeras.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Anvisningslagen på kort sikt ses över i fråga om viktningen av de faktorer som styr fördelningen av nyanlända samt att bostadssituationen i en kommun ska utgöra ytterligare en faktor. Lagen på sikt ska avskaffas och ersättas med en modell som mer liknar det som fanns tidigare med ett större kommunalt inflytande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig En skola kan drivas av kommuner, föreningar, stiftelser och företag. Det är resultaten, inte driftformen, som är det viktiga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Älvkarlebymoderaterna anser att Älvkarleby kommun idag har en bra nivå på de anslag som idag går till kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Älvkarlebymoderaterna vill genomföra en skattesänkning om 30 öre innan mandatperiodens slut, förutsatt att ekonomin tillåter det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Älvkarlebys val:

 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Införa generösare bygglovsregler
 • Montera övervakningskameror på brottsutsatta platser

Så svarar M: Extra viktig - Älvkarlebymoderaterna anser att det är viktigt att det finns förskolor i alla kommundelar. - Älvkarlebymoderaterna vill rensa detaljplaner från onödiga begränsningar i syfte att förenkla för kommuninvånare och företag. - Älvkarlebymoderaterna vill sätta upp trygghetskameror på tågstationer och centrala platser i kommunen i brottsförebyggande syfte, samt öka den upplevda tryggheten.