Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är den starkaste rösten för ett sammanhållet Alvesta kommun. Vi talar om de utmaningar vi står inför, för att sedan lägga fram ansvarsfulla, långsiktiga och hållbara lösningar. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar. Vi har kraften, modet och viljan att styra, ge oss möjligheten så skall vi göra vad som krävs för att utveckla Alvesta kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Ekonomi

Med fler jobb och ansvar för ekonomin kan vi satsa på välfärden samtidigt som vi sänker skatten och se till att familjer får mer pengar i plånboken.

Fungerande integration

Arbetslösheten skall minska med ett Alvesta löfte som kräver att bidragstagare söker jobb, lär sig svenska och utbildar sig. En tydlig Sverige introduktion med examination ger fungerande integration.

Fokus på kunskap i skolan.

En trygg skola med skickliga lärare ger alla chansen att lära sig mer. I Alvesta kommun ska inte personal och elever behöva trängas, nya skolor, förskolor behövs och ska skapas. Vi förstärker våra tidiga och förebyggande insatser. Logoped tjänst riktad till förskola och de tidiga åren i skolan, anpassad förskoleklass till de barn med stora särskilda behov, fler behöriga lärare, två skolsocionomer.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi har under mandatperioden gemensamt bedrivit oppositionspolitik som haft stor genomslagskraft och som gjort skillnad för våra medborgare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna går till val med L och KD.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill värna friluftsmiljön i området med badplats, strövområden med mera, utan att för den delen hindra fortsatt utveckling av området så som bostadsutveckling med natursköna tomter och allmänna ytor.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet och egenbestämande skall prägla våra invånares vardag. Moderaterna kommer arbeta aktivt för att utveckla fler valmöjligheter för våra äldre.

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Frågan är för stor för Alvesta kommun då den ligger på trafikverket och andra externa aktörer. Moderaterna förordar dock att tringelspåret skulle ha minsta möjliga inverkan på våra bostads och näringslivsområden.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Barn är inga integrationsverktyg. Moderaterna säger nej till förslag om bussning, kvotering och lottning av elever. De viktigaste åtgärderna för att bryta segregationen handlar om kvaliteten i undervisningen och det svenska språket. Men vi vet att många fristående skolor med kö också gärna vill vara med och dela på ansvaret och då bör de ha möjlighet att kunna ta emot, dock ingen skyldighet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det skall finnas ett köttfritt och ett köttalternativ varje dag så att eleverna kan välja vad de önskar äta och äta sig mätta i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vissa kommunala bolag behöver finnas då det i vår kommun saknas intressenter av att driva den typen av företag. Det är av största vikt att de kommunala bolag som finns inte konkurrera ut det privata näringslivet som finns eller som i framtiden etablerar sig i Alvesta kommun.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Politik är att prioritera och fördela resurser, moderaterna fokuserar på att höja statusen på undersköterskor genom att vidareutveckla vårt arbete med att införa fler kompetens-steg inom vården så som serviceassistenter. Våra äldre skall ha rätt stöd, i rätt tid av rätt kompetens och våra medarbetare skall använda den utbildning och den kompetens de besitter i sitt arbetsutförande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att man talar begriplig svenska och förstår instruktioner på svenska är en säkerhet och trygghetsfråga för våra medarbetare och våra äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall verka för att fler privata aktörer skall bygga billiga hyresrätter i vår kommun. Det kommunala bostadsbolaget skall fortsätta utveckla och underhålla sitt befintliga bestånd. Det är av största vikt att det finns flera olika boendeformer i olika prisklasser till våra invånare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En laddplats är till sin funktion att likna vid en bensinstation för elbilar och kommunerna anlägger inga bensinstationer. Här är det av särskild vikt att kommun och privata aktörer samverkar. Tankning av el skall ej subventioneras av skattebetalarnas pengar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Alvesta kommun har idag stora integrationsproblem, allt för stor del av våra invånare befinner sig i ett långvarigt utanförskap och bidragsberoende. Vi behöver fokusera på att integrera de invånare vi idag har innan vi tar på oss fler. Här är det viktigt att vi arbetar med Alvesta löftet som innebär en positiv förväntan på våra invånare, en tro på deras förmågor och krav på motprestation.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Alvesta kommun har under de senaste två mandatperioderna inte agerat i följd med vår tillväxt och lokalbehov, detta har resulterat i att många av våra skolor idag är trångbodda och lokalerna i stora behov av renovering och tillbyggnad. Fristående skolor skulle kunna vara oss behjälpliga i denna situation och även öka familjers och elevers valfrihet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: En aktiv fritid med varierande valmöjligheter är av stor vikt för att attrahera nya invånare och kommunens fortsatta utveckling. Vi ser stora investeringsbehov de närmsta åren inom kulturområdet så som ny ishall och fler idrottshallar. Moderaterna vill se till att våra invånare skall ha ut största möjliga effekt av varje skattekrona .

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna investerar försiktigt och tar tillvara på de resurser som redan finns. För att sänka skatten krävs ett moderatlett styre, där vi skapar en stabil grund för skattesänkning. I en osäker tid ska våra invånares välfärd säkerställas med bra reserver för att upprätthålla god samhällsservice i hela kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Alvestas val:

 • Bygga en ny skola på Spåningslandaområdet
 • Bygga nya förskolor i kommunen
 • Garantera en utveckling av servicen i hela kommunen

Så svarar M: Moderaterna erbjuder ansvarsfull, långsiktig och hållbar politik med en stark, tydlig och stabil ekonomisk styrning med Alvesta kommuns invånare i fokus.   Detta är vad ekonomisk politik i grunden handlar om, att möjliggöra att ekonomin växer, att ha förmågan att föra en klok stabiliseringspolitik och sedan ha förmågan att prioritera och fördela resurser där de behövs som mest.