Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

För vi vår politik är bäst för Sverige o dess innevånare inom alla områden

Våra viktigaste lokala förslag

Vi har städat upp!, Nu bygger Vi!

Vi har stabiliserat vår ekonomi och genom många små o några stora åtgärder, vilket gör att vi nu har ett stort överskott. Därför vågar vi nu satsa framåt med full kraft med utveckling av samhället, byggandet av bostäder, skolor och ytterligare förbättrad äldreomsorg

Utveckla landsbygd - förhindra glesbygd!

Vi vill bygga mer på landsbygd och där ge förutsättningar för ett rikt liv i vår vackra natur, men också förutsättningar för lönsam odling och djurhållning med närproducerad mat, säkrare kommunikation för cykelburna o fotgängare med GC-utbyggnad, detta för en positiv Miljöpåverkan

Företagen - motorn i vårt samhälle!

Vi vill skapa förutsättningar för företag att utvecklas men också för de som nystartar. Företags välmående och lönsamhet skapar förutsättningar för jobb i kommunen. Jobba på hemmaplan - slipp långa och dyrbara resor, liten miljöpåverkan

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+KD+L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänstern

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En skola ska finnas där huvuddelen av eleverna bor, alltså i eller nära ett samhälles centrum, så att så få elever som möjligt behöver bussas

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Pga samhällets alla problem med brottslighet, drogförsäljning, mm behövs en total övervakning. Den som har rent mjöl i påsen ser inga problem med kameror

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall inte äga o driva ett ridhus. Det finns tillräckligt många aktörer som vi inte ska konkurrera med, men konsekvensen av beslutet att bygga ridhuset, S tokpåhitt!, blir förmodligen att prislappen innebär en stor ekonomisk förlust för kommunen hur vi än gör. Kommer tyvärr inte att vara genomförbart pga priset.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, men det får inte innebära att tolkningen av vad som är odlingsbar mark blir ett hinder för en bygds utveckling. Betydelsen av ordet "Odlingsbar åkermark" kan bli ett problem utifrån vem som styr i kommunen

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Varför bara i äldreomsorg och inte i andra grupper? Går inte att finansiera med nuvarande skattemedel. Bättre att se över bemanning och arbetspassens tider

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Varför, räcker med den röstning och de beslut som tas i KF

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Friskolor ska finnas men alla ska ha möjligheten att söka, och då bli behandlade på lika villkor

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Marknaden bestämmer hyresnivån, inget för en kommun att "kladda" i, man kan ju söka bostadsbidrag om det behövs. Däremot saknas mindre lgh för ungdom som 1:sta bostad

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Absolut, men med samma ersättning o krav som ställs på kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Inte kommunens sak att bygga laddstruktur, det finns mängder med bolag som vill ta den bollen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall hjälpa flyktingar i proportion till kommunens storlek och möjligheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Finns bara en friskola idag, skulle behövas någon mer, stor efterfrågan

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi behöver pengar till annan verksamhet, framför allt till barn o ungas fritidsaktiviteter för att förebygga brott o droganvändning

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: I vårt land behöver regering skicka bidrag för att vi ska kunna betala skatten. Kommunalt ligger vi tyvärr på gränsen till att behöva höja pga omvärldens påverkan men så snart det går ska skatten sänkas!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Ale har hoppat över denna fråga