Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda gröna partiet i Växjö kommun som tar ansvar för framtiden. Med vår politik får du stora satsningar på skola och omsorg och ett fokus på att klara kommunens omställning. Vi kommer att kämpa hela vägen för att kommunen ska minska sina utsläpp och för att skolan och äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Vi tror på framtiden och att vi bygger det nya gröna folkhemmet tillsammans!

Våra viktigaste lokala förslag

Biologisk mångfald i stadsplaneringen

Att värna den biologiska mångfalden ska vara ett krav i all byggnation i kommunen. Det gröna ska in i byggnader via gröna väggar och tak. Vatten ska värnas och byggnaden tillföra mer biologisk mångfald än före byggnationen.

Mer personal inom omsorgen

Växjö kommun behöver anställa fler inom omsorgen så att våra omsorgstagare inte behöver möta så många olika människor, kvaliteten blir bättre och vi kan ta bort de delade turerna. Omsorgen ska få ett rejält budgettillskott.

Bygg familjecentraler i Lammhult och Braås och på Teleborg.

Familjecentraler är ett viktigt instrument för att arbeta mot utanförskap. Barn och deras familjer ska fångas upp tidigt och vi ska arbeta med modellen "Barnens bästa". Det förebyggande arbetet för barn och familjer innehåller jobbcoaching, jämställdhet och vikten av att klara skolan. Ett brett arbetssätt krävs för att bryta trenden med utanförskap i vissa områden i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är miljöpartister och kommer att kämpa för klimatomställning och social rättvisa.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett nytt styre i Växjö kommun. Vi samarbetar gärna med S, V och C. Vi kommer aldrig att styra med stöd av SD i någon form.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Självklart. Vi behöver göra allt vi kan för att hejda klimatförändringen.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nej det behövs inte. Vi har tomma parkeringar centralt. Istället behövs mer kollektivtrafik och bra och säkra cykelvägar så att växjöborna kan ställa bilen och göra plats för de som måste ha bil i sin vardag.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nej det ska vi inte göra. Däremot behövs det inte fler privata boenden och vi ser att de som söker boende gärna vill bo kommunalt.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Självklart! Kommunens handlar för stora belopp och det offentliga ska gå före med miljövänlig upphandling.

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nej! Flygplatsen har spelat ut sin roll. Företagen har under pandemin lärt sig nya arbetssätt och de få resor till Stockholm som behövs kan göras med tåg. Skattebetalarna ska inte betala för flygrutter till solen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Våra kommunala företag konkurrerar inte med det privata näringslivet. Allmännyttan är helt avgörande för att kommunen ska kunna styra delar av bostadsmarknaden och skapa billiga och goda bostäder för fler.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Detta ska vi absolut undersöka och gärna testa på ett antal avdelningar för att utvärdera. Vi ser att de kommuner som prövat ser ökad hälsa, bättre trivsel, minskade sjukdagar och högre kvalitet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ska inte ha språktest men däremot behöver fler lära sig bättre svenska. Gärna med kombinerat arbete och språkkurser.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja vi ska via vårt bostadsbolag alltid försöka bygga billigt och bra. Vi ska använde de subventioner som finns och bör finnas som investeringsstödet. Vi ska också se över våra markpriser för hyresrätter och använda mer direktanvisning för hyresrätter på attraktiva lägen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Självklart! Omställningen måste snabbas på.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi ska ta vår del av de som kommer till Sverige. Vi har många bristyrken där det behövs folk. Vi ska solidariskt ställa upp och räknar med att alla kommuner gör så.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill stoppa vinsterna i skolan. De vinster som görs ska återinvesteras i verksamheten. De nya skolor som vill etablera sig i kommunen måste kunna visa att det är så de hanterar skattepengarna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är en helt väsentlig del i ett demokratiskt samhälle. Vi vill halvera avgifterna till Kulturskolan så att fler får möjlighet att vara med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Växjö kommun har gott om pengar och mycket pengar sparade för dåliga tider. Skatten behöver inte höjas inom de närmsta åren.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Växjös val:

 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Växjös val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Verka för att familjecentraler öppnas i Lammhult, Braås och Teleborg