Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tänker globalt och agerar lokalt Vi i Vänersborg vill förbättra lokalt, för det har betydelse globalt. Vi vill vara en pådrivande kraft för att göra Vänersborg till en mer hållbar kommun. Miljöpartiet uppstod ur folkrörelser för miljö, solidaritet, fred och jämställdhet mellan könen. Miljöpartiets syn på samhället bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra!

Våra viktigaste lokala förslag

Underlätta återvinning, återbruk och delande

Vi vill underlätta återvinning, återbruk och delande genom att skapa ett återbrukscentrum vid Kretsloppsparken där allmänhet och sociala företag erbjuds att ta tillvara och återbruka användbara föremål. Kommunen ska uppmuntra människor att låna, dela och samutnyttja prylar i stället för att köpa nytt. Fritidsutrustning ska finnas att låna. Mötesplats för återbruk och lagning ska finnas.

Nyttja naturen för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i alla åldrar

Vi vill Utveckla våra vattennära miljöer genom åtgärder för ökad biologisk mångfald, odlingsmöjligheter för alla och hållbart skogsbruk. Det ska finnas Skolskogar och friluftsområden i direkt anslutning till bebyggelse. Föreningar som vill genomföra utomhusaktiviteter ska uppmuntras och stöttas.

Våra barn och unga kräver omställning till helt förnybar energi NU!

Omställningen till hållbar energi behöver göras strategiskt och med större rådighet över energiproduktionen. Vi vill även erbjuda möjlighet för alla i civilsamhället som vill engagera sig och bidra till ett mer hållbart samhälle. Demokrati och jämlikhet är viktigt för att alla ska bli inkluderade.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss att öven i fortsättningen styra med S och C.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, som har väldigt olika grundvärderingar. Vi kommer inte kunna styra ihop.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vissa platser kan ha övervakning (tex stationer), men det finns bättre sätt att öka tryggheten än kameraövervakning

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Även polisen anser att Vänersborg saknar en lämplig plats

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bättre att gynna ungdomar. Kollektivtrafiken skall stärkas, men "gratis" är inte det bästa sättet. Bättre med anpassad och utökad kollektivtrafiv (subventionerad såklart)

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är bra för klimatet att minska köttätande, denna fråga är mindre kontroversiell his ungdomar, som sannolikt stöttar detta förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag behövs och kan dessutom stärka samhället på andra sätt (tex sociala företag). Lika villkor är såklart viktigt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bra förslag. Bör dessutom utvärderas inom andra verksamheter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att man kan kommunicera med de äldre. Det beror på hur "kvalifierade" arbetsuppgifterna är. Vi behöver all arbetskraft och man kan även lära sig språket efter hand, tex via praktik.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Billiga bostäder är viktigt men subventionering är inte rätt väg. Kommunala bostadsbolag bör få riktlinjer som gynnar billigare bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktrigt med mångfald även inom företagande med olika driftsformer. Obs, de skall inte vara vinst-utdelande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: JA, kommunen måste hjälpa till. Även att samordna insatser är viktigt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver flera nya invånare. Vi måste ha solidaritet med alla jordens människor. En rättvis fördelning mellan kommuner är viktigt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har redan bra privata aktörer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill även vidga kulturskolans verksamheter inom bildkonst, drama spelprogrammering

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Inget vi driver, men behoven får styra.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Vänersborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Servera mer lokalproducerad mat i skolor och på äldreboende
 • Öppna en fritidsbank för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning