Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har lokala lösningar på globala problem. Vi vill ha tidiga insatser i skolan och mer stöd för barn med Npf. Bygga mer hyresrätter i klimatsmarta material och bygga ett mer hållbart samhälle för både miljön, klimatet och människan. Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att utveckla en hållbar kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Lokal koldioxidbudget för Vallentuna

Vallentuna behöver långsiktiga mål om att vi ska bli en klimatneutral och hållbar kommun. Då behövs en lokal koldioxidbudget och lokala anpassningar till ett förändrat klimat. Vallentuna kommun måste ta ansvar för att minska klimatpåverkan och arbeta innovativt för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Satsa på skolan!

Vallentuna måste vara en attraktiv arbetsgivare för skolpersonal. Vi vill höja skolpengen så att skolpersonalens löner och arbetsvillkor kan vara konkurrenskraftiga. Riktad fortbildningen mot ökade ämneskunskaper och kompetens kring NPF för att möta elever som behöver utmanas och de som behöver stöd. Varje skola i ska ha ett elevhälsoteam med specialpedag, skolsköterska, psykolog och kurator.

Bygg hyresbostäder! Möjligör för alla att bo i kommunen

Vi behöver ett hållbart samhällsbyggande, med klimatsmarta lösningar och ny teknik som laddstolpar och solceller. Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Bostäderna måste ligga nära kollektivtrafiken och cykelbanor, vi måste bygga ett samhälle där inte bilen är ett måste.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

självklart är vi inte överens om allt men det finns ingen stor fråga som delar oss.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett styre där de gröna och mer hållbara frågorna får mer plats. Ett styre som inte spar utan satsar på skolan, vill bygga mer hyresrätter och ser till att vi satsar på klimatsmarta lösningar. Vi kan samarbeta med både M och S. huvudsaken är att skolan och klimatfrågorna är prioriterade.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna ligger för långt ifrån det samhälle vi vill ha.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Självklart ska vi se till att alla har råd att bo i vår kommun och då är hyresrätter viktiga i kommunal regi. Hyresrätter som kan erbjudas de som kanske är i mest behov och inte bara mest pengar. Hälften av all nybyggnation borde vara hyresrätter.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste underlätta för att åka kollektivt på alla sätt som går.

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I nuläget är det viktigaste att se till att satsa på de elever som inte når målen. Vi ska så självklart se till att alla elever utmanas men vi får inte tappa några på vägen.

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: en lokal närvaro är viktig för tryggheten och att det ska vara en tät kontakt mellan, skola, socialtjänst och polis.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vallentuna behöver långsiktiga mål om att vi ska bli en klimatneutral och hållbar kommun. Då behövs en lokal koldioxidbudget och lokala anpassningar till ett förändrat klimat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att vi tar hand om de som har de tyngsta arbetena. Vi som arbetsgivare måste se till att våra anställda orkar jobba hela livet utan att sltas ut i förtid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: en lika fördelning av ansvaret är viktigt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Om omställningen till ett fossilfritt samhälle är en viktig del i kommunens klimatarbete och vi som kommun måste hjälpte till i den mån vi kan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: vi har i nuläget ett lågt mottagning. Vi är en stark och bra kommun och vi måste ta vår medmänskliga ansvar gentemot de som flyr.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste lita på de förtroendevalda gör sitt jobb. Vi har val var fjärde år och det är viktigt att man då som medborgare röstar och vill man påverka mer är alla partier öppna för mer aktiva medlemmar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har en bra fördelning av privata och kommunala alternativ. De viktiga är att undervisningen är bra och inte vem och hur det drivs.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: kultur som är tillgänglig för alla och över åldersgrupper.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi har bland de lägsta i landet och vi har råd att höja skatten för att kunna erbjuda mer till våra medborgare. En kaffe-peng för oss blir miljoner i skolan. Skolan och även arbetat med psykiskt ohälsa är områden som saknar pengar och insatser och som på räddar liv och spar pengar till samhället på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Vallentunas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Höja skolpengen i kommunen
 • Lägga mer resurser på stöd till elever med funktionsvariationer